& &


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับที่เลขที่โครงการชื่อโครงการรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสนอราคาเลขที่สัญญาวันที่ทำสัญญาจำนวนเงินเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1-ซื้ออุปกรณ์ ตู้สาขา IP PBX และเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE เพื่อจำหน่ายพร้อมติดต้ังให้กับโรงพยาบาลน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125558027036บริษัท บิ๊กบ๊อก เทคโนโนโลยี จำกัด388/3170072564/256214/05/2562161,570.00 
2-จ้างติดตั้ง FTTx พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170071328/256201/04/2562155,578.00-
3-จ้างติดตั้ง FTTx ชส.เกาะพีพี 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071335/256201/04/2562134,000.00-
4-จ้างติดตั้ง FTTx 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071337/256201/04/2562145,400.00-
5-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน เมษายน 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170071381/256202/04/2562165,850.00-
6-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานสร้างข่ายสาย ODN ชุมสายห้วยคราม5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด378/3170080320/256204/12/2562100,152.00-
7-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170071460/256204/04/2562168,314.00-
8-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 140-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170071484/256204/04/2562139,314.00 
9-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170071594/256209/04/2562310,300.00-
10-ซื้ออุปกรณ์ ATA 2FXS PORTS จำนวน 10-ST,ATA 4FXS PORTS จำนวน 4-ST และ ATA 16FXS PORTS จำนวน 4-ST เพื่อใข้ในการตัดถ่ายเลขหมายโทรศัพท์ เป็นเลขหมาย IP PHONE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135538002976บริษัท แพลนเนท ออลสตาร์388/3170079303/256212/11/2562127,586.80 
11-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170078610/256224/10/2562164,780.00-
12-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 150-ST เพื่อใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTx)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170072388/256208/05/2562149,265.00 
13-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170079760/256221/11/2562209,720.00-
14-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170072503/256213/05/2562170,130.00 
15-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 210-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170072504/256213/05/2562208,971.00 
16-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170072514/256213/05/2562171,200.00-
17-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM EC230-GI ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 140-ST,WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้ลูกค้าที่ขอติตตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170079192/256208/11/2562246,314.00 
18-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน พฤศจิกายน 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170078787/256229/10/2562139,100.00-
19-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170078707/256228/10/2562132,070.00-
20-ซื้ออุปกรณ์สาย OPTIC FIBER DROP WIRE 6 FIBER (ARMOURED) จำนวน 12,000-เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด388/3170073132/256229/05/2562139,956.00 
21-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170073214/256231/05/2562101,650.00-
22-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 100-ST , ONU ZXHN F612 จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170069037/256204/02/2562146,055.00 
23-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170072389/256208/05/2562105,930.00 
24-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือนมีนาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170069947/256227/02/2562165,850.00-
25-จ้างติดตั้งย้ายDW FTTx และADSL 200เลขหมาย พื้นที่อ.เมือง,เหนือคลอง,อ่าวลึก,ปลายพระยา จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170069043/256205/02/2562190,400.00-
26-จ้างตรวจแก้เลขหมายDWFTTxและADSL พื้นที่ เขาพนม,คลองท่อม,ลำทับ จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170069044/256205/02/2562203,728.00-
27-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-STและ ONU ZXHN F670WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 30-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170069159/256207/02/2562166,813.00-
28-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170069161/256207/02/2562172,805.00-
29-จ้างแขวนสาย OFC12F 24Fและติดตั้งตู้SDPเพื่อใช้งานส้รางข่ายสาย ODN ของชุมสายพรุเตยเหนือ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170069380/256213/02/2562149,800.00-
30-ซื้ออุปกรณ์ Access Point,Wall Rack พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ใช้ในงาน Solution เพื่อจำหน่ายให้กับ โรงเรียนเบญจมราขรังสฤษฎิ์5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170080424/256206/12/2562156,434.00 
31-ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน5รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดA01/3170072211/256202/05/2562279,644.50 
32-ซื้อ เครื่องมือช่างประจำกองงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด378/3170076521/256229/08/2562197,950.00-
33-ซื้อ อุปกรณ์ประกอบงานเพื่อใช้ในงานติดตั้งและย้ายเลขหมายFTTxและบำรุงรักษาFTTx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด378/3170069863/256225/02/2562102,720.00-
34-จ้างสร้างข่ายสายODN ชุมสายห้วยพลู5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170080388/256306/12/2562144,150.40-
35-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 300ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170069895/256226/02/2562298,530.00-
36-ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน12รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556075815บริษัท ลี้คิม คอมมิวนิเคชั่น จำกัดA01/3170072377/256216/05/2562496,993.60 
37-จ้างติดตั้ง FTTx อ.เมือง อ.เหนือคลอง 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170070191/256205/03/2562145,400.00-
38-จ้างติดตั้ง FTTx เขาพนม คลองท่อม ลำทับ จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170070189/256205/03/2562155,578.00-
39-จ้างตรวจแก้โทรศัพท์ ADSL FTTx เมือง เหนือคลอง เขาพนม คลองท่อม ลำทับ อ่าวลึก ปลายพระยา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170070211/256205/03/2562160,620.00-
40-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170070516/256212/03/2562310,300.00-
41-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170070526/256212/03/2562298,530.00-
42-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170070571/256212/03/2562171,200.00-
43-ซื้อ Notebook N/Bgame Lenovo Y530-81FV015WTA(15.6)ฺBlack จำนวน 5 ตัว ตามงบประมาณประจำปี 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555014685บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด388/3170070646/256213/03/2562114,175.00 
44-ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน9รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103544012625ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์A01/3170071405/256204/04/2562316,078.00-
45-จ้างแขวนสาย OFC 12F ชส.เหนือคลอง จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170071081/256222/03/2562141,240.00-
46-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170078547/256222/10/2562209,720.00-
47-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานเพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสายODN ชส.พรุเตยเหนือ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด378/3170069882/256225/02/2562115,988.00 
48-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100 st เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170076849/256209/09/2562105,930.00 
49-ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559002247บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด370/3170074990/256215/07/2562155,150.00 
50-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170077014/256212/09/2562209,720.00-
51-ซื้ออุปกรณ์ Mini Safe Log พร้อมเครื่องสำรองไฟรองรับติดตั้งให้กับหน่วยงาน อบต. จำนวน 10 แห่ง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด370/3170074994/256204/07/2562123,050.00 
52-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 20-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 250-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170076972/256211/09/2562342,186.00-
53-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 AC1200 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 100-STและWIRELESS ROUTER MODEM EC230-GI AC1350 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 20-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170076850/256209/09/2562120,482.00 
54-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170075103/256222/07/2562310,300.00-
55-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075153/256223/07/2562104,860.00-
56-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075155/256223/07/2562419,440.00-
57-จ้างตรวจแก้เลขหมาย จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170075258/256225/07/2562130,011.00-
58-ซื้อ OLTxPON For Fttx, 10Gigabit Ethemet ชส.ดงกระทงยาม เพื่อให้บริการ Fttx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด385/3170073311/256206/06/2562205,440.00-
59-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170075527/256202/08/2562105,930.00-
60-ซื้ออุปกรณ์สาย OPTIC DROP CABLE ROUND TYPE 1 C. จำนวน 50,000-เมตร เพื่อนำมาใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556075815บริษัท ลี้คิม คอมมิวนิเคชั่น จำกัด388/3170077110/256216/09/2562149,800.00-
61-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170076806/256209/09/2562131,084.00-
62-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน สิงหาคม5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170075745/256209/08/2562139,100.00-
63-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075780/256209/08/2562104,860.00-
64-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 150 ST ,F612 จำนวน 80 ST ยี่ห้อ ZTEเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170075841/256208/08/2562261,615.00 
65-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดยาว-เกาะพีพี เดือน กันยายน 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170076663/256203/09/2562139,100.00-
66-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170075869/256214/08/2562129,141.00-
67-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 250-ST และ VDSL WIRELESS ROUTER ARCHER VR1200v ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 250-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170075973/256215/08/2562261,615.00-
68-ซื้อ เครื่องมือช่างประจำกองงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105532051479บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด378/3170076523/256229/08/2562246,100.00-
69-ซื้ออุปกรณ์สาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000-เมตร เพื่อใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด388/3170076245/256222/08/2562155,150.00 
70-ซื้ออุปกรณ์ Access Point พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให็กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554034542บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด388/3170075418/256231/07/2562106,572.00 
71-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน ตุลาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170077853/256204/10/2562139,100.00-
72-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170073401/256207/06/2562128,445.00-
73-จ้างติดตั้ง FTTx พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170073403/256207/06/2562145,400.00-
74-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F670WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 110-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170078479/256221/10/2562270,474.60-
75-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 00-STและ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 60-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170078477/256221/10/2562102,078.00 
76-ซื้ออุปกรณ์ Tp-Link EC230-GI AC1350 WIRELESS DUAL BAND ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 180-ST WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170078337/256217/10/2562288,258.00-
77-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B 400 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170073931/256220/06/2562406,600.00-
78-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 150-ST เพื่อนำมาจำหน่ายกับลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170078326/256217/10/2562149,265.00 
79-เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล Fiber Optic5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170073934/256221/06/2562165,850.00-
80-จ้างติดตั้งและย้ายเลขหมายFTTxและติดตั้งระยะสายเกิน300เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด378/3170078278/256216/10/2562218,708.00-
81-ซื้อ OFC ACCESS SERVICE 8F5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด378/3170075273/256225/07/2562166,920.00-
82-จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสถานที5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0855540000041บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด728/3180003536/256125/12/2561272,850.00 
83-ซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ บริษัท เรียล เอสเตท จำกัด โดยวิธีตกลงราคา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0203543000827ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์388/3170074841/256211/07/2562225,449.00 
84-จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลของ TT&T เส้นเก่าที่ชำรุดและไม่ใช้งาน เส้นทางชุมสายเชียงราย - ชุมสายแม่จัน - ชุมสายเชียงแสน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0653548001411ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์พี เทเลคอม397/3170078823/256201/11/2562381,187.50 
85-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170077518/256225/09/2562131,693.00-
86-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170077437/256224/09/2562104,860.00-
87-ซื้อ Fusion Splicing , Pon Power meter for FTTx และ Fiber Renger ตามงบจัดสรรงบสำรองานประจำปี 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด388/3170074376/256203/07/2562306,448.00-
88-เช่ารถยนต์ 1 คัน เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ขายและลูกค้าสัมพันธ์ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105531073223บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด378/3170077191/256217/09/2562499,681.44-
89-ซื้อเครื่องมือ MICRO OTDR จำนวน 2 SET ประจำปีงบประมาณ 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด388/3170074501/256205/07/2562310,300.00 
90-ซื้ออุปกรณ์ Tp-Link EC230-GI AC1350 WIRELESS DUAL BAND ยี่ห้อ TP-LINK จำนวน 160-STเพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170077136/256216/09/2562167,776.00-
91-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170074579/256208/07/2562171,200.00-
92-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน กรกฎาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170074581/256208/07/2562165,850.00-
93-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B 100 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170069748/256221/02/2562104,860.00-
94-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 340-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170078259/256216/10/2562436,560.00-
95-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065805/256115/11/256162,060.00-
96-ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้ง Sulution เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโรงเรียนดัดดรุณี จำนวน 1 SET ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขสัญญา 2/2561 ลว. 15 สิงหาคม 2561 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนดัดดรุณี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)1105539100629บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066560/256128/11/2561496,886.60-
97-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 100ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065184/256102/11/256199,510.00-
98-ซื้อ ONU HUAWEI HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170065358/256107/11/2561171,200.00-
99-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065359/256107/11/2561465,450.00-
100-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065361/256107/11/2561398,040.00-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...