& &


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับที่เลขที่โครงการชื่อโครงการรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสนอราคาเลขที่สัญญาวันที่ทำสัญญาจำนวนเงินเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1-จ้างติดตั้ง FTTx พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170071328/256201/04/2562155,578.00-
2-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานเพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสายODN ชส.พรุเตยเหนือ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด378/3170069882/256225/02/2562115,988.00 
3-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 300ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170069895/256226/02/2562298,530.00-
4-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือนมีนาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170069947/256227/02/2562165,850.00-
5-จ้างติดตั้ง FTTx อ.เมือง อ.เหนือคลอง 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170070191/256205/03/2562145,400.00-
6-จ้างติดตั้ง FTTx เขาพนม คลองท่อม ลำทับ จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170070189/256205/03/2562155,578.00-
7-จ้างตรวจแก้โทรศัพท์ ADSL FTTx เมือง เหนือคลอง เขาพนม คลองท่อม ลำทับ อ่าวลึก ปลายพระยา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170070211/256205/03/2562160,620.00-
8-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170070516/256212/03/2562310,300.00-
9-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170070526/256212/03/2562298,530.00-
10-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170070571/256212/03/2562171,200.00-
11-ซื้อ อุปกรณ์ประกอบงานเพื่อใช้ในงานติดตั้งและย้ายเลขหมายFTTxและบำรุงรักษาFTTx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด378/3170069863/256225/02/2562102,720.00-
12-จ้างแขวนสาย OFC 12F ชส.เหนือคลอง จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170071081/256222/03/2562141,240.00-
13-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน เมษายน 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170071381/256202/04/2562165,850.00-
14-จ้างติดตั้ง FTTx ชส.เกาะพีพี 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071335/256201/04/2562134,000.00-
15-จ้างติดตั้ง FTTx 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071337/256201/04/2562145,400.00-
16-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170071460/256204/04/2562168,314.00-
17-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 140-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170071484/256204/04/2562139,314.00 
18-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170071594/256209/04/2562310,300.00-
19-ซื้อ OPTICAL DROP CABLE ROUND TAPE 1C จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด (เลิกใช้ให้ไปใช้ 1013261แทน)385/3170043837/256125/06/2561187,250.00-
20-ซื้อเครื่องมือช่าง 1.FUSION SPLICING MACHINE 2.MICRO OTDR5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด378/3180003300/256129/08/2561281,410.00-
21-จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสถานที5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0855540000041บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด728/3180003536/256125/12/2561272,850.00 
22-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 100-ST เพื่อนำจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170068290/256210/01/2562107,000.00-
23-ซื้อ Notebook N/Bgame Lenovo Y530-81FV015WTA(15.6)ฺBlack จำนวน 5 ตัว ตามงบประมาณประจำปี 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555014685บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด388/3170070646/256213/03/2562114,175.00 
24-จ้างติดตั้งย้ายDW FTTx และADSL 200เลขหมาย พื้นที่อ.เมือง,เหนือคลอง,อ่าวลึก,ปลายพระยา จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170069043/256205/02/2562190,400.00-
25-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170068309/256211/01/2562182,451.00-
26-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดยาว-เกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170068638/256222/01/2562165,850.00-
27-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 300ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170068662/256223/01/2562298,530.00-
28-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170068676/256223/01/2562171,200.00-
29-จ้างติดตั้ง DW.FTTx 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170068410/256215/01/2562186,500.00-
30-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT จำนวน 50-ST,F670WT จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170068367/256215/01/2562166,813.00 
31-ซื้ออุปกรณ์ Mini PC J1900 จำนวน 10-ST เพื่อติดตั้งให้กับโรงเรียนโครงการ สพป.2 งาน Solution5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด388/3170068547/256218/01/2562112,350.00 
32-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 100-ST , ONU ZXHN F612 จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170069037/256204/02/2562146,055.00 
33-จ้างติดตั้ง DW.FTTx ชุมสายเขาพนม/คลองท่อม/ลำทับ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170068416/256215/01/2562199,555.00-
34-จ้างตรวจแก้เลขหมายDWFTTxและADSL พื้นที่ เขาพนม,คลองท่อม,ลำทับ จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170069044/256205/02/2562203,728.00-
35-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-STและ ONU ZXHN F670WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 30-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170069159/256207/02/2562166,813.00-
36-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170069161/256207/02/2562172,805.00-
37-จ้างแขวนสาย OFC12F 24Fและติดตั้งตู้SDPเพื่อใช้งานส้รางข่ายสาย ODN ของชุมสายพรุเตยเหนือ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170069380/256213/02/2562149,800.00-
38-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170069828/256225/02/2562310,300.00-
39-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B 100 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170069748/256221/02/2562104,860.00-
40-จ้างตรวจแก้เลขหมายDWFTTxและADSL พื้นที่ อ.เมือง คลองท่อม อ่าวลึก เหนือคลอง เขาพนม ปลายพระยา จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170068995/256201/02/2562158,814.00-
41-จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง(OFC) เส้นทางชุมสายเชียงของ (จ.เชียงราย)- PB#1 (ด่านศุลกากร)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0653548001411ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์พี เทเลคอมA01/3170068126/256208/01/2562491,122.94 
42-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 150-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 20-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170068287/256210/01/2562185,645.00 
43-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170043238/256119/06/2561132,680.00-
44-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานเพื่อสร้างข่ายสาย ODN ของชุมสายเกาะพีพีเพื่อให้บริการลูกค้า5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด (เลิกใช้ให้ไปใช้ 1013261แทน)378/3170066109/256121/11/2561117,990.00-
45-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170048018/256114/09/2561199,020.00-
46-จ้างเหมาตรวจแก้ Fixed line และ Adsl 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170047806/256126/07/2561163,000.00-
47-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170047514/256105/09/2561298,530.00-
48-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด728/3170047506/256105/09/2561171,200.00-
49-จ้างเหมาติดตั้งย้าย อ.เมือง จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170047378/256104/09/2561156,097.62-
50-ซื้อสาย OFC.FOR ACCESS 12F (ARMOURED DW TWISTED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด385/3170046300/256107/08/2561102,720.00-
51-จ้างเหมาติดตั้ง ย้าย เลขหมาย FTTx เดือนสิงหาคม 25615031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170045784/256110/08/2561208,729.83-
52-จ้างผลิตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึดสายรับแรงดึงของสายกระจาย (Drop Wire Clamp)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105548160868บริษัท แอ็ดวานซ์ เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด397/1170007810/256124/08/2561199,020.00 
53-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 150 ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงFTTX5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170049180/256103/10/2561200,625.00-
54-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170044090/256129/06/2561132,680.00-
55-เช่ารถยนต์ 1 คัน เพื่อปฎิบัติงานเร่งรัดหนี้และงานบริการลูกค้าของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105531073223บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด378/3170049480/256110/10/2561432,000.00-
56-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170042539/256130/05/2561132,680.00-
57-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170041846/256115/05/2561132,680.00-
58-ซื้อสาย 61-OFC/DW-6A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 6 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170041269/256107/05/2561102,720.00-
59-เช่าใช้เส้นเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Dark Fiber Core) เส้นทางการไฟฟ้าแหลมงอบ-การไฟฟ้าเกาะช้าง จำนวน 1 Core5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)4102030569การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค733/3160021637/256214/03/25621,133,130.00-
60-ซื้อ Fiber Optical Multiplexer 4xE1 ยี่ห้อ ONTEL เพื่อให้บริการ ISDN PRI พื้นที่ บน.2.1 จำนวน 30 ST 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125545005519บริษัท อินฟิเทล จำกัดB02/3160021694/2562//738,300.00-
61-ซื้อ CISCO NEXUS 3172PQ SWITCH จำนวน 9 ST. ประจำศูนย์สื่อสารข้อมูล ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105553133067บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด717/3160021699/2562//1,791,180.00 
62-เช่าพื้นที่ห้อง ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สำนักงานย่อย สาขา ป.ต.ท.สะพานสี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0205558018028บริษัท โบว์ทิพย์แกรนด์ปิโตรเลี่ยม จำกัด733/3160021603/256228/02/2562646,020.00-
63-จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการคลังพัสดุพิษณุโลก ส่วนพัสดุภาคเหนือ จำนวน 1 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3652003559บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด717/3160021537/256211/02/2562111,485.44620215002413
64-ซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ASR920 4x10GE+L3VPN ยี่ห้อ CISCO จำนวน 5 ST เพื่อปรับปรุงระบบโครงข่าย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105553133067บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัดB02/3160021697/2562//1,033,352.50 
65-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601,F612 ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/P0006654/256103/07/2561248,240.00 
66-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 100ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065184/256102/11/256199,510.00-
67-จ้างแขวนสาย OFC 12F,24F และติดตั้งตู้ SDP ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170065869/256116/11/2561191,316.00-
68-ซื้ออุปกรณ์เพื่อข่ายการให้บริการFTTx ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065868/256116/11/2561191,530.00-
69-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065805/256115/11/256162,060.00-
70-ซื้อ ATA VIP-157S 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด378/3170065619/256113/11/256192,020.00-
71-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 300-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170065592/256112/11/2561321,000.00-
72-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065575/256112/11/2561310,300.00-
73-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 50-ST และ F612 จำนวน 50-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170065398/256107/11/2561119,840.00-
74-ซื้อพร้อมจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟกระโชก5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0115536002430บริษัท สตาบิล จำกัด378/3170065383/256107/11/2561162,575.80-
75-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065361/256107/11/2561398,040.00-
76-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170048019/256114/09/2561310,300.00-
77-ซื้อ ONU HUAWEI HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170065358/256107/11/2561171,200.00-
78-จ้างเหมาวาง OFC พร้อมอุปกรณ์ OLT เพื่อ replace ชุมสาย TT&T จำนวน 8 ชุมสาย ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรี,ฉะเชิงเทรา,จันทบุรี และตราด5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555013891บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด733/3160021581/256227/02/25628,036,877.00-
79-ซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ตพร้อมวางระบบภายใน ให้กับเรียนเทศบาล2(พระยาศรีสุนทรโวหาร)จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105555172400บริษัท เอมท้อบ จำกัด388/3170065139/256101/11/2561286,332.00 
80-จ้างตรวจแก้ Fixed line adsl5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170065030/256130/10/2561181,726.00-
81-จ้างติดต้้ง FTTx ,ADSL พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170065208/256130/10/2561199,555.00 
82-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 60-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/31700049631/256112/10/2561102,720.00-
83-จ้างเหมาเดินสาย LAN CAT6 จำนวน 196 จุด และจ้างเหมาเดินสาย FIBER OPTIC จำนวน 9 จุด เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในให้กับ รร.ดัดดรุณี (ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2561)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0203543000827ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์388/3170049818/256117/10/2561153,277.50-
84-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170049529/256111/10/2561182,262.00-
85-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170049510/256111/10/256162,060.00-
86-จ้างติดตั้ง DW.FTTx ชุมสายเขาพนม/คลองท่อม/ลำทับ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170049325/256105/10/2561199,555.00-
87-จ้างติดตั้ง DW.FTTx อ.เมือง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170049326/256105/10/2561186,500.00-
88-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065359/256107/11/2561465,450.00-
89-จ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 2,436 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020946/256129/08/25611,824,564.00-
90-ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้งานสร้างข่ายสาย ODN ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105549109769บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด717/3160021250/256127/11/256110,866,289.77-
91-ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม OLT/GARD GPON และอื่นๆ ยี่ห้อ ZTE เพื่อการขยายให้บริการบรอดแบนด์ ไตรมาสที่ 3/2561 ในพื้นที่ ภ.35031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด717/3160021220/256126/11/256122,132,950.00-
92-จ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ ภก.3.1 จำนวน 27 แห่ง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0343548001553ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะโอห์ม 1600733/3160021536/256213/02/25629,662,961.67 
93-จ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ ภก.3.2 จำนวน 14 แห่ง (ชลบุรี,ระยอง,แหลมฉบัง,พัทยา)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0343548001553ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะโอห์ม 1600733/3160021589/256228/02/25625,869,075.02-
94-จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ภายในส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.2 จำนวน 7 คน 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160021173/256113/11/25613,261,231.60N610003761
95-จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดทนไฟ เส้นทางขุนยวม-แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง ระยะทาง 100 กม. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0583560000373ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยา ไฟเบอร์ กรุ๊ป717/3160021216/256121/11/25611,885,788.34-
96-ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดทนไฟ เพื่อใช้ติดตั้งทดแทนเคเบิลเดิมที่ชำรุด เส้นทางขุนยวม-แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง ระยะทาง 100 กม. บบภ.3.1(มส.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105525030526บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด717/3160021164/256131/10/25616,826,600.00-
97-ซื้ออุปกรณ์ OLT/MSAN ยี่ห้อหัวเว่ย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายเยาวพันธ์5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105555160584บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัดB02/3160021205/256116/11/25611,022,556.20 
98-ซื้ออุปกรณ์ Switch Ring Network(Local) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ระดับ 10GB ขึ้นไป ที่ชุมสายภาษีเจริญ ยี่ห้อ Extreme 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105558088281บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัดB02/3160021152/256130/10/25613,167,200.00N610003640
99-จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน ทางหลวงหมายเลข 344 อ.บ้านบึง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)9900000548000กลุ่มร่วมค้า พัฒน์ภูมิ733/3160021578/256226/02/2562875,153.00-
100-จ้างเหมาบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 4,600 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020945/256129/08/25611,264,314.14-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...