& &


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับที่เลขที่โครงการชื่อโครงการรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสนอราคาเลขที่สัญญาวันที่ทำสัญญาจำนวนเงินเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1-ซื้อเครื่องมือช่าง 1.FUSION SPLICING MACHINE 2.MICRO OTDR5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด378/3180003300/256129/08/2561281,410.00-
2-จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสถานที5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0855540000041บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด728/3180003536/256125/12/2561272,850.00 
3-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 150-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 20-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170068287/256210/01/2562185,645.00 
4-จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง(OFC) เส้นทางชุมสายเชียงของ (จ.เชียงราย)- PB#1 (ด่านศุลกากร)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0653548001411ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์พี เทเลคอมA01/3170068126/256208/01/2562491,122.94 
5-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 50-ST และ F612 จำนวน 50-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170065398/256107/11/2561119,840.00-
6-จ้างแขวนสาย OFC 12F,24F และติดตั้งตู้ SDP ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170065869/256116/11/2561191,316.00-
7-ซื้ออุปกรณ์เพื่อข่ายการให้บริการFTTx ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065868/256116/11/2561191,530.00-
8-ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม OLT/GARD GPON และอื่นๆ ยี่ห้อ ZTE เพื่อการขยายให้บริการบรอดแบนด์ ไตรมาสที่ 3/2561 ในพื้นที่ ภ.35031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด717/3160021220/256126/11/256122,132,950.00-
9-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065805/256115/11/256162,060.00-
10-ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้งานสร้างข่ายสาย ODN ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105549109769บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด717/3160021250/256127/11/256110,866,289.77-
11-จ้างบริการปฏิบัติงานด้านรับชำระเงิน ประจำสวนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 28 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021030/256104/09/25615,959,643.20-
12-ซื้อ ATA VIP-157S 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด378/3170065619/256113/11/256192,020.00-
13-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170067172/256214/12/2561310,300.00-
14-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065575/256112/11/2561310,300.00-
15-จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ภายในส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.2 จำนวน 7 คน 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160021173/256113/11/25613,261,231.60N610003761
16-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065361/256107/11/2561398,040.00-
17-ซื้อ ONU HUAWEI HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170065358/256107/11/2561171,200.00-
18-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 100ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065184/256102/11/256199,510.00-
19-ซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ตพร้อมวางระบบภายใน ให้กับเรียนเทศบาล2(พระยาศรีสุนทรโวหาร)จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105555172400บริษัท เอมท้อบ จำกัด388/3170065139/256101/11/2561286,332.00 
20-จ้างตรวจแก้ Fixed line adsl5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170065030/256130/10/2561181,726.00-
21-จ้างติดต้้ง FTTx ,ADSL พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170065208/256130/10/2561199,555.00 
22-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 60-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/31700049631/256112/10/2561102,720.00-
23-จ้างเหมาเดินสาย LAN CAT6 จำนวน 196 จุด และจ้างเหมาเดินสาย FIBER OPTIC จำนวน 9 จุด เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในให้กับ รร.ดัดดรุณี (ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2561)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0203543000827ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์388/3170049818/256117/10/2561153,277.50-
24-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 300-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170065592/256112/11/2561321,000.00-
25-ซื้ออุปกรณ์ OLT/MSAN ยี่ห้อหัวเว่ย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายเยาวพันธ์5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105555160584บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัดB02/3160021205/256116/11/25611,022,556.20 
26-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C55031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170067168/256214/12/2561298,530.00-
27-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170067167/256214/12/2561171,200.00-
28-ซื้ออุปกรณ์ Appliance Safelog box,switch,IP PHONE,Access Point,Wall Rack พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170067112/256113/12/2561303,216.60-
29-จ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 2,436 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020946/256129/08/25611,824,564.00-
30-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 27,000 เลขหมาย/พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020944/256128/08/25614,788,517.50N610003174
31-จ้างเหมาบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 4,600 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020945/256129/08/25611,264,314.14-
32-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT จำนวน 60-ST และ F670WT จำนวน 10-ST ยี่ห้อ ZTE ใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170066961/256111/12/2561129,791.00-
33-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 70-ST และ F612 จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170066877/256106/12/2561114,276.00-
34-จ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ ภก.3.1 จำนวน 27 แห่ง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0343548001553ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะโอห์ม 1600733/3160021536/256213/02/25629,662,961.67 
35-ซื้ออุปกรณ์ Switch Ring Network(Local) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ระดับ 10GB ขึ้นไป ที่ชุมสายภาษีเจริญ ยี่ห้อ Extreme 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105558088281บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัดB02/3160021152/256130/10/25613,167,200.00N610003640
36-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานเพื่อสร้างข่ายสาย ODN ของชุมสายเกาะพีพีเพื่อให้บริการลูกค้า5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 378/3170066109/256121/11/2561117,990.00-
37-ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้ง Sulution เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ อบจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 SET ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขสัญญา 5/2561 ลว. 4 พฤษภาคม 2561 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066674/256129/11/2561182,221.00-
38-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานขยายข่ายสายODNและบำรุงรักษา FTTxเพื่อให้บริการลูกค้า5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด 378/3170066648/256126/11/2561158,895.00-
39-ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้ง Sulution เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโรงเรียนดัดดรุณี จำนวน 1 SET ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขสัญญา 2/2561 ลว. 15 สิงหาคม 2561 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนดัดดรุณี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066560/256128/11/2561496,886.60-
40-ซื้อ อุปกรณ์ 1.RBCAPGI-5ACD2ND CAP AC 2.RB760IGS HEX S5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0145549000805บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด378/3170066516/256127/11/256125,680.00-
41-ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดทนไฟ เพื่อใช้ติดตั้งทดแทนเคเบิลเดิมที่ชำรุด เส้นทางขุนยวม-แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง ระยะทาง 100 กม. บบภ.3.1(มส.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105525030526บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด717/3160021164/256131/10/25616,826,600.00-
42-ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066467/256127/11/2561418,493.05-
43-จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดทนไฟ เส้นทางขุนยวม-แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง ระยะทาง 100 กม. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0583560000373ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยา ไฟเบอร์ กรุ๊ป717/3160021216/256121/11/25611,885,788.34-
44-จ้างบริการปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ บริการลูกค้า และเร่งรัดหนี้ ประจำสวนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 63 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021054/256111/09/256113,291,968.00-
45-ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 1,828 ต้น โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) บภ.3.15031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0535553000187บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต จำกัด717/3160020821/256103/07/25616,242,485.93-
46-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ส่วนงาน บบน.1.2.2 จำนวน 26,311 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557121357บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัดB02/3160021373/256127/12/25613,378,332.40-
47-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170049529/256111/10/2561182,262.00-
48-ซื้อสาย 61-OFC/DW-6A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 6 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170041269/256107/05/2561102,720.00-
49-จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการคลังพัสดุพิษณุโลก ส่วนพัสดุภาคเหนือ จำนวน 1 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3652003559บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด717/3160021537/256211/02/2562111,485.44620215002413
50-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 35,000 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0113554008191ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.เทเลโฟนB02/3160021347/256127/12/25614,583,880.00-
51-จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 3 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160021305/256218/12/2561697,597.20-
52-จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า จำนวน 7 คน 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160021520/256201/02/25621,377,560.80-
53-จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน จำนวน 6 เส้นทาง ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา,ส่วนบริการลูกค้าแหลมฉบัง และ ส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555013891บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด733/3160021314/256117/12/25616,094,794.90-
54-ซื้ออุปกรณ์ GPON ยี่ห้อ FIBERHOME พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ ในพื้นที่ น.3 ไตรมาส 3/2561 จำนวน 3 แห่ง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0465559000112บริษัท นิว พรอมท์ จำกัดB02/3160021240/256130/11/2561909,500.00 
55-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170042539/256130/05/2561132,680.00-
56-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่าย คู่สายทองแดง ส่วนงาน บบน.1.2.3 จำนวน 19,941 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557121357บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัดB02/3160021375/256127/12/25612,560,424.40-
57-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170043238/256119/06/2561132,680.00-
58-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ส่วนงาน บบน.1.2.1 จำนวน 39,385 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557121357บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัดB02/3160021372/256127/12/25615,057,034.00-
59-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ส่วนงาน บบน.1.1.3 จำนวน 30,420 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557121357บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัดB02/3160021370/256127/12/25613,905,928.00-
60-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ส่วนงาน บบน.1.1.2 จำนวน 30,920 เลขหมาย5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557121357บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัดB02/3160021369/256127/12/25613,970,128.00-
61-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ส่วนงาน บบน.1.1.1 จำนวน 20,187 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557121357บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัดB02/3160021368/256127/12/25612,592,010.80-
62-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.2.2 จำนวน 23,400 เลขหมาย5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0113554008191ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.เทเลโฟนB02/3160021346/256127/12/25613,064,651.20-
63-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.3.3.1 (เดิม บบน.4.1.1) จำนวน 29,462 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555021363บริษัท แพลตตินั่ม คอมมูนิเคฃั่น จำกัดB02/3160021394/256208/01/25623,480,287.14-
64-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.4.1.2 จำนวน 40540 เลขหมาย5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555021363บริษัท แพลตตินั่ม คอมมูนิเคฃั่น จำกัดB02/3160021395/256208/01/25624,788,909.12-
65-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.3.3.3 (เดิม บบน.4.1.3) จำนวน 34,993 เลขหมาย 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555021363บริษัท แพลตตินั่ม คอมมูนิเคฃั่น จำกัดB02/3160021362/256108/01/25624,133,653.10-
66-ซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อขยายการให้บริการ บรอดแบนด์ ในพื้นที่ น.3 ไตรมาส 3/2561 จำนวน 3 แห่ง 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105540086715บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดB02/3160021303/256119/12/25612,171,843.20-
67-จ้างเหมาติดตั้งย้าย อ.เมือง จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170047378/256104/09/2561156,097.62-
68-ซื้อพร้อมจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟกระโชก5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0115536002430บริษัท สตาบิล จำกัด378/3170065383/256107/11/2561162,575.80-
69-จ้างติดตั้ง DW.FTTx ชุมสายเขาพนม/คลองท่อม/ลำทับ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170049325/256105/10/2561199,555.00-
70-จ้างติดตั้ง DW.FTTx อ.เมือง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170049326/256105/10/2561186,500.00-
71-เช่ารถยนต์ 1 คัน เพื่อปฎิบัติงานเร่งรัดหนี้และงานบริการลูกค้าของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105531073223บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด378/3170049480/256110/10/2561432,000.00-
72-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 150 ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงFTTX5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170049180/256103/10/2561200,625.00-
73-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170048019/256114/09/2561310,300.00-
74-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170048018/256114/09/2561199,020.00-
75-จ้างเหมาตรวจแก้ Fixed line และ Adsl 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170047806/256126/07/2561163,000.00-
76-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170041846/256115/05/2561132,680.00-
77-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด728/3170047506/256105/09/2561171,200.00-
78-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170049510/256111/10/256162,060.00-
79-ซื้อสาย OFC.FOR ACCESS 12F (ARMOURED DW TWISTED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด385/3170046300/256107/08/2561102,720.00-
80-ซื้ออุปกรณ์ปลายทาง OLT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 31 ชุด เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่ ภ.35031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด717/3160021165/256109/11/25617,220,146.00-
81-ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 5 แห่ง ติดตั้งที่ศูนย์บริการลูกค้าคลองใหญ่, ปราจีนบุรี, ศรีราชา, แกลง และ ชุมสายเมืองทองแลนด์5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125556000581บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด733/3160021533/256211/02/25622,146,565.26-
82-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 46,000 เลขหมาย5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105551026042บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัดB02/3160021323/256127/12/25616,024,528.00-
83-จ้างเหมาติดตั้ง ย้าย เลขหมาย FTTx เดือนสิงหาคม 25615031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170045784/256110/08/2561208,729.83-
84-จ้างผลิตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึดสายรับแรงดึงของสายกระจาย (Drop Wire Clamp)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105548160868บริษัท แอ็ดวานซ์ เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด397/1170007810/256124/08/2561199,020.00 
85-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601,F612 ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/P0006654/256103/07/2561248,240.00 
86-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170044090/256129/06/2561132,680.00-
87-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170047514/256105/09/2561298,530.00-
88-จ้างติดตั้ง DW.FTTx ชุมสายเขาพนม/คลองท่อม/ลำทับ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170068416/256215/01/2562199,555.00-
89-จ้างตรวจแก้เลขหมายDWFTTxและADSL พื้นที่ อ.เมือง คลองท่อม อ่าวลึก เหนือคลอง เขาพนม ปลายพระยา จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170068995/256201/02/2562158,814.00-
90-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-STและ ONU ZXHN F670WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 30-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170069159/256207/02/2562166,813.00-
91-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170068676/256223/01/2562171,200.00-
92-จ้างบริการปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ประจำสวนงานในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 11 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021029/256104/09/25612,378,481.60-
93-ซื้ออุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ CISCO ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554005038บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด733/3160020885/256118/07/25611,060,584.00-
94-จ้างตรวจแก้เลขหมายDWFTTxและADSL พื้นที่ เขาพนม,คลองท่อม,ลำทับ จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170069044/256205/02/2562203,728.00-
95-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 100-ST เพื่อนำจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170068290/256210/01/2562107,000.00-
96-ซื้ออุปกรณ์ เพื่อขยายข่ายข่ายสาย FTTx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170067620/256217/12/2561191,530.00-
97-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดยาว-เกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170068638/256222/01/2562165,850.00-
98-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170069161/256207/02/2562172,805.00-
99-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 300ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170068662/256223/01/2562298,530.00-
100-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170068309/256211/01/2562182,451.00-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...