& &


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับที่เลขที่โครงการชื่อโครงการรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสนอราคาเลขที่สัญญาวันที่ทำสัญญาจำนวนเงินเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1-ซื้อเครื่องมือช่าง 1.FUSION SPLICING MACHINE 2.MICRO OTDR5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด378/3180003300/256129/08/2561281,410.00-
2-ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้งานสร้างข่ายสาย ODN ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105549109769บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด717/3160021250/256127/11/256110,866,289.77-
3-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 60-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/31700049631/256112/10/2561102,720.00-
4-จ้างติดตั้ง DW.FTTx อ.เมือง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170049326/256105/10/2561186,500.00-
5-ซื้อ ONU HUAWEI HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170065358/256107/11/2561171,200.00-
6-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065359/256107/11/2561465,450.00-
7-เช่ารถยนต์ 1 คัน เพื่อปฎิบัติงานเร่งรัดหนี้และงานบริการลูกค้าของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105531073223บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด378/3170049480/256110/10/2561432,000.00-
8-ซื้ออุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ CISCO พร้อมอุปกรณ์ประกอบ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554005038บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด733/3160020891/256118/07/25616,359,010.00N610002745
9-จ้างเหมาติดตั้ง ย้าย เลขหมาย FTTx เดือนสิงหาคม 25615031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170045784/256110/08/2561208,729.83-
10-ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม OLT/GARD GPON และอื่นๆ ยี่ห้อ ZTE เพื่อการขยายให้บริการบรอดแบนด์ ไตรมาสที่ 3/2561 ในพื้นที่ ภ.35031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด717/3160021220/256126/11/256122,132,950.00-
11-จ้างผลิตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึดสายรับแรงดึงของสายกระจาย (Drop Wire Clamp)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3380158699บริษัท แอ็ดวานซ์ เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด397/1170007810/256124/08/2561199,020.00 
12-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 150 ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงFTTX5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170049180/256103/10/2561200,625.00-
13-จ้างบริการปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ประจำสวนงานในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 11 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021029/256104/09/25612,378,481.60-
14-จ้างบริการปฏิบัติงานด้านรับชำระเงิน ประจำสวนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 28 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021030/256104/09/25615,959,643.20-
15-จ้างบริการปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ บริการลูกค้า และเร่งรัดหนี้ ประจำสวนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 63 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021054/256111/09/256113,291,968.00-
16-ซื้ออุปกรณ์ปลายทาง OLT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 31 ชุด เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่ ภ.35031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด717/3160021165/256109/11/25617,220,146.00-
17-จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดทนไฟ เส้นทางขุนยวม-แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง ระยะทาง 100 กม. ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0583560000373ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยา ไฟเบอร์ กรุ๊ป717/3160021216/256121/11/25611,885,788.34-
18-ซื้อพร้อมจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟกระโชก5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0115536002430บริษัท สตาบิล จำกัด378/3170065383/256107/11/2561162,575.80-
19-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065361/256107/11/2561398,040.00-
20-จ้างเหมาเดินสาย LAN CAT6 จำนวน 196 จุด และจ้างเหมาเดินสาย FIBER OPTIC จำนวน 9 จุด เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในให้กับ รร.ดัดดรุณี (ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2561)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0203543000827ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์388/3170049818/256117/10/2561153,277.50-
21-ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดทนไฟ เพื่อใช้ติดตั้งทดแทนเคเบิลเดิมที่ชำรุด เส้นทางขุนยวม-แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง ระยะทาง 100 กม. บบภ.3.1(มส.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105525030526บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด717/3160021164/256131/10/25616,826,600.00-
22-จ้างตรวจแก้ Fixed line adsl5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170065030/256130/10/2561181,726.00-
23-จ้างติดต้้ง FTTx ,ADSL พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170065208/256130/10/2561199,555.00 
24-ซื้ออุปกรณ์ OLT/MSAN ยี่ห้อหัวเว่ย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายเยาวพันธ์5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105555160584บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัดB02/3160021205/256116/11/25611,022,556.20 
25-ซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ตพร้อมวางระบบภายใน ให้กับเรียนเทศบาล2(พระยาศรีสุนทรโวหาร)จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105555172400บริษัท เอมท้อบ จำกัด388/3170065139/256101/11/2561286,332.00 
26-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170041846/256115/05/2561132,680.00-
27-จ้างติดตั้ง DW.FTTx ชุมสายเขาพนม/คลองท่อม/ลำทับ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170049325/256105/10/2561199,555.00-
28-จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ภายในส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.2 จำนวน 7 คน 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160021173/256113/11/25613,261,231.60N610003761
29-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 50-ST และ F612 จำนวน 50-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170065398/256107/11/2561119,840.00-
30-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170049529/256111/10/2561182,262.00-
31-ซื้ออุปกรณ์ Switch Ring Network(Local) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ระดับ 10GB ขึ้นไป ที่ชุมสายภาษีเจริญ ยี่ห้อ Extreme 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105558088281บริษัท เอ็นเอสไอ จำกัดB02/3160021152/256130/10/25613,167,200.00N610003640
32-ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 1,828 ต้น โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) บภ.3.15031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0535553000187บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต จำกัด717/3160020821/256103/07/25616,242,485.93-
33-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170049510/256111/10/256162,060.00-
34-จ้างเหมาบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 4,600 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020945/256129/08/25611,264,314.14-
35-จ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 2,436 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020946/256129/08/25611,824,564.00-
36-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 27,000 เลขหมาย/พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020944/256128/08/25614,788,517.50N610003174
37-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 100ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065184/256102/11/256199,510.00-
38-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด728/3170047506/256105/09/2561171,200.00-
39-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานขยายข่ายสายODNและบำรุงรักษา FTTxเพื่อให้บริการลูกค้า5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด378/3170066648/256126/11/2561158,895.00-
40-ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้ง Sulution เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ อบจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 SET ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขสัญญา 5/2561 ลว. 4 พฤษภาคม 2561 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066674/256129/11/2561182,221.00-
41-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 70-ST และ F612 จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170066877/256106/12/2561114,276.00-
42-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT จำนวน 60-ST และ F670WT จำนวน 10-ST ยี่ห้อ ZTE ใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170066961/256111/12/2561129,791.00-
43-ซื้ออุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ CISCO ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554005038บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด733/3160020885/256118/07/25611,060,584.00-
44-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170044090/256129/06/2561132,680.00-
45-จ้างเหมาตรวจแก้ Fixed line และ Adsl 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170047806/256126/07/2561163,000.00-
46-ซื้ออุปกรณ์ Appliance Safelog box,switch,IP PHONE,Access Point,Wall Rack พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170067112/256113/12/2561303,216.60-
47-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601,F612 ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/P0006654/256103/07/2561248,240.00 
48-จ้างเหมาติดตั้งย้าย อ.เมือง จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170047378/256104/09/2561156,097.62-
49-ซื้ออุปกรณ์ Mini PC J1900 จำนวน 15 SET เพื่อติดตั้งให้กับโรงเรียนโครงการ สพป.2 ใช้ในพื้นที่ บภก.3.1(ฉช.) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด388/3170067445/256118/12/2561168,525.00 
50-ซื้อ OPTICAL DROP CABLE ROUND TAPE 1C จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด385/3170043837/256125/06/2561187,250.00-
51-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170043238/256119/06/2561132,680.00-
52-ซื้อสาย 61-OFC/DW-6A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 6 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170041269/256107/05/2561102,720.00-
53-ซื้อสาย 61-OFC/DW-12A/OPTICAL FIBER DROP WIRE 12 FIBER (ARMOURED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด385/3170042539/256130/05/2561132,680.00-
54-ซื้อสาย OFC.FOR ACCESS 12F (ARMOURED DW TWISTED) จำนวน 8,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด385/3170046300/256107/08/2561102,720.00-
55-จ้างเหมาติดตั้งระบบ PE Router จำนวน 23 ชุมสาย (ส่วนงาน สบบ.+นบบ.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000067บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)A01/3160021180/256122/11/256172,194,804.60N610003787
56-ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066467/256127/11/2561418,493.05-
57-ซื้อ ATA VIP-157S 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด378/3170065619/256113/11/256192,020.00-
58-ซื้ออุปกรณ์เพื่อข่ายการให้บริการFTTx ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065868/256116/11/2561191,530.00-
59-จ้างแขวนสาย OFC 12F,24F และติดตั้งตู้ SDP ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170065869/256116/11/2561191,316.00-
60-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170047514/256105/09/2561298,530.00-
61-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 300-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170065592/256112/11/2561321,000.00-
62-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065805/256115/11/256162,060.00-
63-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานเพื่อสร้างข่ายสาย ODN ของชุมสายเกาะพีพีเพื่อให้บริการลูกค้า5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด378/3170066109/256121/11/2561117,990.00-
64-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170048019/256114/09/2561310,300.00-
65-ซื้อ อุปกรณ์ 1.RBCAPGI-5ACD2ND CAP AC 2.RB760IGS HEX S5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0145549000805บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด378/3170066516/256127/11/256125,680.00-
66-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170048018/256114/09/2561199,020.00-
67-ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้ง Sulution เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโรงเรียนดัดดรุณี จำนวน 1 SET ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขสัญญา 2/2561 ลว. 15 สิงหาคม 2561 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนดัดดรุณี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066560/256128/11/2561496,886.60-
68-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065575/256112/11/2561310,300.00-
69-ซื้ออุปกรณ์ GPON ยี่ห้อ FIBERHOME พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ ในพื้นที่ น.3 ไตรมาส 3/2561 จำนวน 3 แห่ง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0465559000112บริษัท นิว พรอมท์ จำกัดB02/3160021240/256130/11/2561909,500.00 
70 -ซื้ออุปกรณ์ Mini PC J1900 เพื่อติดตั้งให้กับโรงเรียนโครงการ สพป.2 งาน Solution5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด388/3170066096/256121/11/2561224,700.00 
71 -จ้างเหมาเดินสาย LAN CAT6 พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งตัวกระจาย WI-FI จำนวน 25 จุด จ้างเหมาเดินสาย LAN CAT6 พร้อมอุปกรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 จุด จ้างเหมาเดินสาย FIBER OPTIC จำนวน 3 จุด จ้างเหมาติดตั้ง RACK 6U จำนวน 3 จุด ให้กับโรงเรียนเทศบาล2 งานSOLUTION5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0245561002323บริษัท นายพันเน็ตเวิร์ค แอนด์ ซิสเทม จำกัด388/3170065071/256131/10/2561136,960.00-
72 -ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 170-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170049177/256103/10/2561169,167.00-
73 -จ้างเหมานิติบุคคล จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ วศ.บ จำนวน 1 อัตราและ คุณวุฒิ ปวส.จำนวน 1 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด388/3170049044/256101/10/2561429,284.00-
74 -ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 40-ST และ F612 จำนวน 280-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170065533/256109/11/2561416,872.00-
75 61097561663 ซื้ออุปกรณ์ ONU/ZTE/ZXHN-F660WT ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด345/3170048504/256118/09/2561410,880.0061097541663
760ซื้อ DROP WIRE OPTIC 1 CORE (1,000 M./ROLL)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560031762บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด335/3170045124/256125/07/2561299,600.00 
770ซื้อONU ZXHN-F660WT จำนวน 200 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด335/3170046321/256115/08/2561342,400.00 
780จ้างเหมาสร้าง OFC รองรับบริการ FTTx อาคารพักอาศัย โครงการเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 (จำนวน 168 อาคาร) ชส.นวนคร 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105537080558บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัดB02/3160020881/256105/07/25619,882,018.74N610002632
790000000000009/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ Zhone รุ่น GPON 2426A1 จำนวน 60 ตัว จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105547012296บริษัท โกลบอล เมช จำกัด349/3170040164/256127/02/2561163,710.00 
800000000000010/61ซื้อ Optical Drop Cable Round Type 1Core จำนวน 50,000 เมตร พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด349/3170040165/256114/03/2561197,950.00 
810000000000011/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170040636/256126/03/2561171,200.00 
820000000000015/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170041735/256109/05/2561171,200.00 
830000000000016/61ซื้อ Closure fiber optic with splitter 1:8 จำนวน 35 ST พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560031762บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด349/3170041734/256109/05/2561102,987.50 
840000000000020/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170044850/256129/06/2561171,200.00 
850000000000021/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170047341/256114/08/2561171,200.00 
860000000000022/61ซื้อ เครื่องมือช่าง Micro OTDR Model: MAX-730C จำนวน 1 เครื่อง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด349/3170049760/256117/08/2561164,780.000000000000022/61
870000000000023/61ซื้อ SDP Aerial In Line Terminal For FTTx 1:8 จำนวน 60 ST พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด349/3170049298/256117/09/2561176,550.000000000000023/61
880000000000024/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170049297/256117/09/2561171,200.000000000000024/61
890000000000026/61ซื้อ Line Card GTGO 8Ports with SFP GPON C+ จำนวน 2 ST 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170064797/256107/09/2561160,500.000000000000026/61
900000000000027/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170049933/256117/10/2561171,200.000000000000027/61
91025395100561ซื้อสาย SDP FTTX(A) in-line with splitter 1:8 จำนวน 65 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560031762บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด351/3170041771/256115/05/2561191,262.50025395100561
92027443010661ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN-F660WT จำนวน 100 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด351/3170042732/256104/06/2561171,200.00027443010661
93028478190661ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125560000093บริษัท เจ.เค.พี.ภักดีเจริญ จำกัด351/3170043799/256122/06/2561187,250.00028478190661
94029493250661ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125560000093บริษัท เจ.เค.พี.ภักดีเจริญ จำกัด351/3170044037/256128/06/2561187,250.00029493250661
9507/12/25จ้างโฆษณาในงานวันยางพาราบึงกาฬ 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3101121018บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)306/3170067004/256107/12/2561250,000.00 
961จ้างติดตั้งเสาและอุปกรณ์ CELLULAR STATION (Zone C+) ม.12 น้ำปัวพัฒนา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0553541000134ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอล เทเลคอมเซอร์วิส359/3170049712/256116/10/2561139,976.92 
9711/26จ้างติดตั้งอุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้สายAccess Point จำนวน 61 จุด โครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105558110162บริษัท เอเน็กซ์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด375/3170066407/256119/11/2561120,749.50 
981170001153ซื้อ ONU ZXHN F660WT 100*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006385/256124/05/2561171,200.00 
991170001156ซื้อ ONU ZXHN F660WT 100*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006386/256124/05/2561171,200.00 
1001170001714ซื้อ ONU ZXHN F660WT 80*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006383/256105/06/2561136,960.00 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...