& &


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับที่เลขที่โครงการชื่อโครงการรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสนอราคาเลขที่สัญญาวันที่ทำสัญญาจำนวนเงินเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170069161/256207/02/2562172,805.00-
2-ซื้อ Notebook N/Bgame Lenovo Y530-81FV015WTA(15.6)ฺBlack จำนวน 5 ตัว ตามงบประมาณประจำปี 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555014685บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด388/3170070646/256213/03/2562114,175.00 
3-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170068309/256211/01/2562182,451.00-
4-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT จำนวน 50-ST,F670WT จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170068367/256215/01/2562166,813.00 
5-จ้างติดตั้ง DW.FTTx 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170068410/256215/01/2562186,500.00-
6-จ้างติดตั้ง DW.FTTx ชุมสายเขาพนม/คลองท่อม/ลำทับ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170068416/256215/01/2562199,555.00-
7-ซื้ออุปกรณ์ Mini PC J1900 จำนวน 10-ST เพื่อติดตั้งให้กับโรงเรียนโครงการ สพป.2 งาน Solution5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด388/3170068547/256218/01/2562112,350.00 
8-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดยาว-เกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170068638/256222/01/2562165,850.00-
9-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 300ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170068662/256223/01/2562298,530.00-
10-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170068676/256223/01/2562171,200.00-
11-จ้างตรวจแก้เลขหมายDWFTTxและADSL พื้นที่ อ.เมือง คลองท่อม อ่าวลึก เหนือคลอง เขาพนม ปลายพระยา จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170068995/256201/02/2562158,814.00-
12-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 100-ST , ONU ZXHN F612 จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170069037/256204/02/2562146,055.00 
13-จ้างติดตั้งย้ายDW FTTx และADSL 200เลขหมาย พื้นที่อ.เมือง,เหนือคลอง,อ่าวลึก,ปลายพระยา จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170069043/256205/02/2562190,400.00-
14-จ้างติดตั้ง FTTx ADSL จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170068183/256208/01/2562203,728.00-
15-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-STและ ONU ZXHN F670WT ยี่ห้อ ZTE จำนวน 30-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170069159/256207/02/2562166,813.00-
16-จ้างติดตั้ง DW.FTTx พื้นที่จังหวัดกระบี่ ยกเว้นเกาะลันตา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170068166/256207/01/2562190,400.00-
17-จ้างแขวนสาย OFC12F 24Fและติดตั้งตู้SDPเพื่อใช้งานส้รางข่ายสาย ODN ของชุมสายพรุเตยเหนือ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170069380/256213/02/2562149,800.00-
18-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B 100 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170069748/256221/02/2562104,860.00-
19-ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน5รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดA01/3170072211/256202/05/2562279,644.50 
20-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170069828/256225/02/2562310,300.00-
21-ซื้อ อุปกรณ์ประกอบงานเพื่อใช้ในงานติดตั้งและย้ายเลขหมายFTTxและบำรุงรักษาFTTx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด378/3170069863/256225/02/2562102,720.00-
22-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานเพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสายODN ชส.พรุเตยเหนือ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105561209913บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด378/3170069882/256225/02/2562115,988.00 
23-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 จำนวน 300ST.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170069895/256226/02/2562298,530.00-
24-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือนมีนาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170069947/256227/02/2562165,850.00-
25-ซื้อ ONU HUAWEI HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170065358/256107/11/2561171,200.00-
26-จ้างติดตั้ง FTTx เขาพนม คลองท่อม ลำทับ จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170070189/256205/03/2562155,578.00-
27-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170070516/256212/03/2562310,300.00-
28-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170070526/256212/03/2562298,530.00-
29-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170070571/256212/03/2562171,200.00-
30-จ้างตรวจแก้เลขหมายDWFTTxและADSL พื้นที่ เขาพนม,คลองท่อม,ลำทับ จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170069044/256205/02/2562203,728.00-
31-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานขยายข่ายสายODNและบำรุงรักษา FTTxเพื่อให้บริการลูกค้า5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด (เลิกใช้ให้ไปใช้ 1013261แทน)378/3170066648/256126/11/2561158,895.00-
32-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065359/256107/11/2561465,450.00-
33-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170065361/256107/11/2561398,040.00-
34-ซื้อพร้อมจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าไฟกระโชก5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0115536002430บริษัท สตาบิล จำกัด378/3170065383/256107/11/2561162,575.80-
35-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 50-ST และ F612 จำนวน 50-ST ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170065398/256107/11/2561119,840.00-
36-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065575/256112/11/2561310,300.00-
37-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 300-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170065592/256112/11/2561321,000.00-
38-ซื้อ ATA VIP-157S 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด378/3170065619/256113/11/256192,020.00-
39-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065805/256115/11/256162,060.00-
40-ซื้ออุปกรณ์เพื่อข่ายการให้บริการFTTx ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170065868/256116/11/2561191,530.00-
41-จ้างแขวนสาย OFC 12F,24F และติดตั้งตู้ SDP ชุมสายเกาะพีพี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170065869/256116/11/2561191,316.00-
42-ซื้ออุปกรณ์ประกอบงานเพื่อสร้างข่ายสาย ODN ของชุมสายเกาะพีพีเพื่อให้บริการลูกค้า5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด (เลิกใช้ให้ไปใช้ 1013261แทน)378/3170066109/256121/11/2561117,990.00-
43-ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066467/256127/11/2561418,493.05-
44-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM A3002RU จำนวน 100-ST เพื่อนำจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด388/3170068290/256210/01/2562107,000.00-
45-ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้ง Sulution เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับโรงเรียนดัดดรุณี จำนวน 1 SET ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขสัญญา 2/2561 ลว. 15 สิงหาคม 2561 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนดัดดรุณี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066560/256128/11/2561496,886.60-
46-จ้างตรวจแก้โทรศัพท์ ADSL FTTx เมือง เหนือคลอง เขาพนม คลองท่อม ลำทับ อ่าวลึก ปลายพระยา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170070211/256205/03/2562160,620.00-
47-ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้ง Sulution เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ อบจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 SET ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขสัญญา 5/2561 ลว. 4 พฤษภาคม 2561 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170066674/256129/11/2561182,221.00-
48-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 70-ST และ F612 จำนวน 30-ST ยี่ห้อ ZTE เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170066877/256106/12/2561114,276.00-
49-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F660WT จำนวน 60-ST และ F670WT จำนวน 10-ST ยี่ห้อ ZTE ใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด388/3170066961/256111/12/2561129,791.00-
50-ซื้ออุปกรณ์ Appliance Safelog box,switch,IP PHONE,Access Point,Wall Rack พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011781333บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด388/3170067112/256113/12/2561303,216.60-
51-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170067167/256214/12/2561171,200.00-
52-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C55031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170067168/256214/12/2561298,530.00-
53-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170067172/256214/12/2561310,300.00-
54-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EMG-2881-T208B5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170067303/256217/12/2561104,860.00-
55-ซื้ออุปกรณ์ Mini PC J1900 จำนวน 15 SET เพื่อติดตั้งให้กับโรงเรียนโครงการ สพป.2 ใช้ในพื้นที่ บภก.3.1(ฉช.) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด388/3170067445/256118/12/2561168,525.00 
56-ซื้ออุปกรณ์ เพื่อขยายข่ายข่ายสาย FTTx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170067620/256217/12/2561191,530.00-
57-ซื้อ GTGO 8Port GPON OLT LINE Card เพื่อให้บริการ FTTx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170068665/256223/01/2562263,220.00-
58-ซื้ออุปกรณ์ 8Port GPON OLT interface Board ให้บริการ FTTx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105555160584บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด378/3170069233/256208/02/2562497,550.00-
59-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170068164/256207/01/2562158,292.00-
60-ซื้อ อุปกรณ์ 1.RBCAPGI-5ACD2ND CAP AC 2.RB760IGS HEX S5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0145549000805บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด378/3170066516/256127/11/256125,680.00-
61-ซื้ออุปกรณ์ Mini Safe Log พร้อมเครื่องสำรองไฟรองรับติดตั้งให้กับหน่วยงาน อบต. จำนวน 10 แห่ง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด370/3170074994/256204/07/2562123,050.00 
62-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170073401/256207/06/2562128,445.00-
63-จ้างติดตั้ง FTTx พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170073403/256207/06/2562145,400.00-
64-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B 400 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170073931/256220/06/2562406,600.00-
65-เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล Fiber Optic5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170073934/256221/06/2562165,850.00-
66-จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดสถานที5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0855540000041บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด728/3180003536/256125/12/2561272,850.00 
67-ซื้อเครื่องมือช่าง 1.FUSION SPLICING MACHINE 2.MICRO OTDR5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด378/3180003300/256129/08/2561281,410.00-
68-จ้างติดตั้ง FTTx อ.เมือง อ.เหนือคลอง 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170070191/256205/03/2562145,400.00-
69-ซื้อเครื่องมือ MICRO OTDR จำนวน 2 SET ประจำปีงบประมาณ 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด388/3170074501/256205/07/2562310,300.00 
70-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170074579/256208/07/2562171,200.00-
71-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน กรกฎาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170074581/256208/07/2562165,850.00-
72-ซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ บริษัท เรียล เอสเตท จำกัด โดยวิธีตกลงราคา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0203543000827ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์388/3170074841/256211/07/2562225,449.00 
73-ซื้อ OLTxPON For Fttx, 10Gigabit Ethemet ชส.ดงกระทงยาม เพื่อให้บริการ Fttx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด385/3170073311/256206/06/2562205,440.00-
74-ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559002247บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด370/3170074990/256215/07/2562155,150.00 
75-ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน9รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103544012625ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์A01/3170071405/256204/04/2562316,078.00-
76-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170075103/256222/07/2562310,300.00-
77-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075153/256223/07/2562104,860.00-
78-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075155/256223/07/2562419,440.00-
79-จ้างตรวจแก้เลขหมาย จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170075258/256225/07/2562130,011.00-
80-ซื้ออุปกรณ์ Access Point พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให็กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554034542บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด388/3170075418/256231/07/2562106,572.00 
81-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน สิงหาคม5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170075745/256209/08/2562139,100.00-
82-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075780/256209/08/2562104,860.00-
83-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170075869/256214/08/2562129,141.00-
84-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 250-ST และ VDSL WIRELESS ROUTER ARCHER VR1200v ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 250-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170075973/256215/08/2562261,615.00-
85-ซื้อ OPTICAL DROP CABLE ROUND TAPE 1C จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด (เลิกใช้ให้ไปใช้ 1013261แทน)385/3170043837/256125/06/2561187,250.00-
86-จ้างติดตั้งเลขหมาย FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170073407/256210/06/2562155,578.00-
87-ซื้อ OFC ACCESS SERVICE 8F5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด378/3170075273/256225/07/2562166,920.00-
88-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 210-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170072504/256213/05/2562208,971.00 
89-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 140-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170071484/256204/04/2562139,314.00 
90-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170071460/256204/04/2562168,314.00-
91-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน เมษายน 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170071381/256202/04/2562165,850.00-
92-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170072389/256208/05/2562105,930.00 
93-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 150-ST เพื่อใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTx)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170072388/256208/05/2562149,265.00 
94-ซื้ออุปกรณ์ ตู้สาขา IP PBX และเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE เพื่อจำหน่ายพร้อมติดต้ังให้กับโรงพยาบาลน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125558027036บริษัท บิ๊กบ๊อก เทคโนโนโลยี จำกัด388/3170072564/256214/05/2562161,570.00 
95-จ้างติดตั้ง FTTx 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071337/256201/04/2562145,400.00-
96-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170073214/256231/05/2562101,650.00-
97-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170072503/256213/05/2562170,130.00 
98-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170071594/256209/04/2562310,300.00-
99-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170072514/256213/05/2562171,200.00-
100-จ้างติดตั้ง FTTx ชส.เกาะพีพี 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071335/256201/04/2562134,000.00-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...