& &


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับที่เลขที่โครงการชื่อโครงการรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสนอราคาเลขที่สัญญาวันที่ทำสัญญาจำนวนเงินเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075155/256223/07/2562419,440.00-
2-ซื้ออุปกรณ์ OLT พร้อม GPON Card จำนวน 38 card OLT Indoor 15 ตัว ยี่ห้อ ZTE บภก.3.2(พย.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด733/3160027400/256317/04/256311,843,295.00-
3-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170075869/256214/08/2562129,141.00-
4-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 จำนวน 150 ST ,F612 จำนวน 80 ST ยี่ห้อ ZTEเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170075841/256208/08/2562261,615.00 
5-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075780/256209/08/2562104,860.00-
6-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน สิงหาคม5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170075745/256209/08/2562139,100.00-
7-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170075527/256202/08/2562105,930.00-
8-จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างประเภทอื่นที่ไมใช่ช่างบรอดแบนด์ ส่วนงานในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2 จำนวน 41 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160027067/256326/12/25627,990,830.00 
9-จ้างตรวจแก้เลขหมาย จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170075258/256225/07/2562130,011.00-
10-ซื้ออุปกรณ์สาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000-เมตร เพื่อใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด388/3170076245/256222/08/2562155,150.00 
11-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170075153/256223/07/2562104,860.00-
12-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170075103/256222/07/2562310,300.00-
13-ซื้ออุปกรณ์ Mini Safe Log พร้อมเครื่องสำรองไฟรองรับติดตั้งให้กับหน่วยงาน อบต. จำนวน 10 แห่ง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560048410บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด370/3170074994/256204/07/2562123,050.00 
14-ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559002247บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด370/3170074990/256215/07/2562155,150.00 
15-ซื้อ OFC ACCESS SERVICE 8F5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด378/3170075273/256225/07/2562166,920.00-
16-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170070516/256212/03/2562310,300.00-
17-จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ OLT (Outdoor 23 st., Indoor 5 st.) บภก.3.2 (พย.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด733/3160027674/256324/07/25636,585,315.00-
18-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 AC1200 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 100-STและWIRELESS ROUTER MODEM EC230-GI AC1350 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 20-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170076850/256209/09/2562120,482.00 
19-จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลของ TT&T เส้นเก่าที่ชำรุดและไม่ใช้งาน เส้นทางชุมสายเชียงราย - ชุมสายแม่จัน - ชุมสายเชียงแสน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0655563000791บริษัท เออาร์พี เทเลคอม จำกัด397/3170078823/256201/11/2562381,187.50 
20-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170077518/256225/09/2562131,693.00-
21-จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย SPC ในพื้นที่ บภก.3.2 (พย.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)9900000698000กลุ่มร่วมค้า ออปติมัส (บ.ออปติมัส เทค88 จก.+หจก. จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม)733/3160027659/256324/07/256364,126,363.67-
22-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170077437/256224/09/2562104,860.00-
23-ซื้ออุปกรณ์ Access Point พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให็กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554034542บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด388/3170075418/256231/07/2562106,572.00 
24-ซื้ออุปกรณ์ Tp-Link EC230-GI AC1350 WIRELESS DUAL BAND ยี่ห้อ TP-LINK จำนวน 160-STเพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170077136/256216/09/2562167,776.00-
25-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 250-ST และ VDSL WIRELESS ROUTER ARCHER VR1200v ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 250-ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170075973/256215/08/2562261,615.00-
26-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 20-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 250-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170076972/256211/09/2562342,186.00-
27-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน กรกฎาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170074581/256208/07/2562165,850.00-
28-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100 st เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170076849/256209/09/2562105,930.00 
29-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170076806/256209/09/2562131,084.00-
30-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดยาว-เกาะพีพี เดือน กันยายน 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170076663/256203/09/2562139,100.00-
31-จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างของส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.1 ภายใต้ บน.3.15031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160027341/256307/04/2563604,250.40-
32-ซื้อ เครื่องมือช่างประจำกองงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105532051479บริษัท แอ็ดวานเทกเทคโนโลยี่ จำกัด378/3170076523/256229/08/2562246,100.00-
33-ซื้อ เครื่องมือช่างประจำกองงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด378/3170076521/256229/08/2562197,950.00-
34-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170077014/256212/09/2562209,720.00-
35-จ้างติดตั้ง FTTx พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170071328/256201/04/2562155,578.00-
36-ซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อจำหน่ายพร้อมติดตั้งให้กับ บริษัท เรียล เอสเตท จำกัด โดยวิธีตกลงราคา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0203543000827ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์388/3170074841/256211/07/2562225,449.00 
37-จ้างเหมาบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber 2U ในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 4,000 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160027288/256320/03/2563843,844.80-
38-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170071594/256209/04/2562310,300.00-
39-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 140-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170071484/256204/04/2562139,314.00 
40-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170071460/256204/04/2562168,314.00-
41-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน เมษายน 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170071381/256202/04/2562165,850.00-
42-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170072389/256208/05/2562105,930.00 
43-จ้างติดตั้ง FTTx ชส.เกาะพีพี 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071335/256201/04/2562134,000.00-
44-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 150-ST เพื่อใช้ในงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTx)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170072388/256208/05/2562149,265.00 
45-ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน12รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556075815บริษัท ลี้คิม คอมมิวนิเคชั่น จำกัดA01/3170072377/256216/05/2562496,993.60 
46-จ้างแขวนสาย OFC 12F ชส.เหนือคลอง จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170071081/256222/03/2562141,240.00-
47-ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง จำนวน9รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103544012625ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์A01/3170071405/256204/04/2562316,078.00-
48-ซื้อ Notebook N/Bgame Lenovo Y530-81FV015WTA(15.6)ฺBlack จำนวน 5 ตัว ตามงบประมาณประจำปี 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125555014685บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด388/3170070646/256213/03/2562114,175.00 
49-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170070571/256212/03/2562171,200.00-
50-จ้างติดตั้งเลขหมาย FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170073407/256210/06/2562155,578.00-
51-จ้างติดตั้ง FTTx 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170071337/256201/04/2562145,400.00-
52-ซื้อ OLTxPON For Fttx, 10Gigabit Ethemet ชส.ดงกระทงยาม เพื่อให้บริการ Fttx5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด385/3170073311/256206/06/2562205,440.00-
53-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170074579/256208/07/2562171,200.00-
54-ซื้อเครื่องมือ MICRO OTDR จำนวน 2 SET ประจำปีงบประมาณ 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด388/3170074501/256205/07/2562310,300.00 
55-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 37,200 เลขหมาย/พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160027176/256320/02/25635,063,068.80-
56-ซื้อ Fusion Splicing , Pon Power meter for FTTx และ Fiber Renger ตามงบจัดสรรงบสำรองานประจำปี 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด388/3170074376/256203/07/2562306,448.00-
57-เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล Fiber Optic5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170073934/256221/06/2562165,850.00-
58-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B 400 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170073931/256220/06/2562406,600.00-
59-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 21,700 เลขหมาย/พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160027177/256320/02/25632,953,456.80-
60-จ้างตรวจแก้เลขหมาย ADSL FTTx เขตพื้นที่ จังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170073401/256207/06/2562128,445.00-
61-จ้างติดตั้งและย้ายเลขหมายFTTxและติดตั้งระยะสายเกิน300เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด378/3170078278/256216/10/2562218,708.00-
62-ซื้อ WIRELESS ROUTER EMG2881-T20B5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170073214/256231/05/2562101,650.00-
63-ซื้ออุปกรณ์สาย OPTIC FIBER DROP WIRE 6 FIBER (ARMOURED) จำนวน 12,000-เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0745534000060บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด388/3170073132/256229/05/2562139,956.00 
64-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170072514/256213/05/2562171,200.00-
65-ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 ยี่ห้อ PT-LINK จำนวน 210-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด388/3170072504/256213/05/2562208,971.00 
66-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100-STและ ONU ZXHN F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 50-ST เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(FTTX) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557077382บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/3170072503/256213/05/2562170,130.00 
67-ซื้ออุปกรณ์ ตู้สาขา IP PBX และเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE เพื่อจำหน่ายพร้อมติดต้ังให้กับโรงพยาบาลน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 SET5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125558027036บริษัท บิ๊กบ๊อก เทคโนโนโลยี จำกัด388/3170072564/256214/05/2562161,570.00 
68-จ้างติดตั้ง FTTx พื้นที่กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170073403/256207/06/2562145,400.00-
69-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 140 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 100ตัว, ONU ZTE รุ่น ZXA10 F822-16V-NGE = 2 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170084845/256320/04/2563345,610.00-
70-เช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูล Fider Optic เชื่อมโยงระหว่างหาดนาว-เกาะพีพี เดือน ตุลาคม 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000229บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)378/3170077853/256204/10/2562139,100.00-
71-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 170 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 220 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170086365/256325/05/2563470,907.00-
72-ซื้อ Pon Power Meter ยี่ห้อ EXFO = 2 ตัว, MICRO OTDR ยี่ห้อ EXFO = 2 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด392/3170085731/256318/05/2563365,940.00-
73-ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK= 140 ตัว,Onu ZTE รุ่น ZXHN F620 OFTK = 70 ตัว,Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น Dir 1251= 90 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170085727/256319/05/2563414,304.00-
74-ซื้อ Fusion Splicer ยี่ห้อ Sumitomo รุ่น Z2C = 3 ST. ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานด้านช่าง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546079737บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด392/3170085733/256318/05/2563253,590.00-
75-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 50 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 210 ตัว, IP400 ยี่ห้อ Turbospeed = 100 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170085459/256312/05/2563467,911.00-
76-ซื้อ OnuZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK= 140 ตัว,Wireless AC1200 ยี่ห้อ DLink รุ่น Dir1251= 180 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170086633/256308/06/2563386,698.00-
77-ซื้อWireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น Dir1251 = 100 ตัว, Onu ZXHN F620-OFTK = 20 ตัว, Onu ZXHN F612-OFTK = 140 ตัว, Onu ZXHN F612V-OFTK = 50 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170085005/256322/04/2563410,345.00-
78-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 140 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 170ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170086764/256312/06/2563377,282.00-
79-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 50 ตัว, ONU ZTE รุ่น ZXHN-F620 OFTK = 20 ตัว, Wireless AC1200 Dualband ยี่ห้อ Dlik รุ่น Dir1251 = 70 ตัว, IP400 ยี่ห้อ TurboSpeed = 100 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170084544/256310/04/2563368,187.00-
80-ซื้อ Onu ZXHN F612 OFTK=90 ตัว,Wireless AC1200 Bualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น Dir1251=160 ตัว,Onu ZXHN F620-OFTK=40 ตัว, Onu ZXHN F612V-OFTK =80 ตัว, ZXA10-F822-8V-NGE ยี่ห้อ ZTE = 1 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170084283/256330/03/2563472,191.00-
81-ซื้อ Notebook ยี่ห้อ ASUS รุ่น VIVO S531 = 6 ตัว, Pc. ยี่ห้อ MSI รุ่น Codex S 8RB-010TH = 2ตัว, Printer Laser A4 ยี่ห้อ FUJI-XEROX P365d = 2 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0215560006911บริษัท ณัฐชญา เทคโนโลยี จำกัด392/3170084187/256320/03/2563226,780.02-
82-ซื้อ WIRELESS ROUTER EC230-G1 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170084142/256327/03/2563192,600.00-
83-ซื้อ Onu รุ่น ZXHN F612 OFTK ยี่ห้อ ZTE = 100 ตัว,Wireless AC1200 Bualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น Dir1251= 210 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170083788/256316/03/2563331,486.00-
84-ซื้อ ONU HG8120C 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด378/3170083809/256320/03/2563164,780.00-
85-ซื้อ OnuZTE รุ่น ZXHN F612V OFTK=60 ตัว,Wireless AC1200 Dualband ยี่ห้อ DLink รุ่น Dir1251 = 160 ตัว, OnuZTE รุ่น ZXHN F620 OFTK= 20 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170085313/256305/05/2563263,006.00-
86-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 140 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 180 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170088020/256315/07/2563386,698.00-
87-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 100 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 140 ตัว, IP PHONE ยี่ห้อ TurboSpeed รุ่น IP400 = 50 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170090325/256324/09/2563378,780.00-
88-ซื้อ OnuZTE รุ่น ZXHN F680 OFTK = 90 ตัว,OnuZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK = 40 ตัว ,Wireless AC1200 ยี่ห้อ DLink รุ่น Dir1251 = 90 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170090118/256317/09/2563405,851.00-
89-ซื้อ ATA 4 Port ยี่ห้อ New Rock รุ่น HX404G = 5 ตัว, ATA 8 Port (Gigabit) ยี่ห้อ New Rock รุ่น MX8G-8S = 15 ตัว, ATA 2 Port (Gigabit) ยี่ห้อ New Rock รุ่น HX402G = 10 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด392/3170089741/256301/09/2563105,395.00-
90-ซื้อ ONU ZXHN F680 OFTK ยี่ห้อ ZTE = 39 ตัว, ONU ZXHN F612 OFTK ยี่ห้อ ZTE = 90 ตัว, ONU ZXHN F620 OFTK ยี่ห้อ ZTE = 40 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น Dir1251 = 40 ตัว, IP400 ยี่ห้อ Turbospeed รุ่น IP400 = 40 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170089680/256303/09/2563432,044.60-
91-ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK = 60 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXHN F680 OFTK = 99 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น DIR1251 = 80 ตัว, ONU ZTE รุ่น ZXA10-F822-8V-NGE = 4 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170089427/256327/08/2563499,347.60-
92-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN F680 OFTK = 30 ตัว, ONU ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK = 60 ตัว, IP Phone รุ่น IP400 = 10 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170089242/256321/08/2563199,662.00-
93-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 120 ตัว, OnuZTE รุ่น ZXHN F620 OFTK = 20 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXA10-F822-8V-NGE = 4 ตัว , Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 110 ตัว, IP400 ยี่ห้อ TurboSpeed = 50 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170086473/256302/06/2563460,956.00-
94-ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F680 OFTK = 18 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK = 130 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น DIR1251 = 130 ตัว, Voip Router รุ่น NR3661 ยี่ห้อ Turbospeed = 10 ตัว, IP Phone รุ่น IP400 ยี่ห้อ Turbospeed = 25 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170088705/256305/08/2563449,250.20-
95-ซื้อ ZXA 10-F822-8V-NGH ยี่ห้อ ZTE = 4 ตัว,Wireless AC1200 Bualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น Dir125 = 30ตัว,IP400 ยี่ห้อ TurboSpeed = 30 ตัว 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170083281/256306/03/2563128,828.00-
96-ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK = 90 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXHN F620 OFTK = 40 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น DIR1251 = 150 ตัว, Voip Router รุ่น NR3661 = 20 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170088228/256321/07/2563394,295.00-
97-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 60 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 60 ตัว, ONU ZTE รุ่น ZXA10-F822-8V-NGE = 4 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170087789/256309/07/2563192,386.00-
98-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 130 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ DLink รุ่น DIR1251 = 230 ตัว, IP400 ยี่ห้อ TurboSpeed รุ่น IP400 = 10 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170087463/256330/06/2563437,523.00-
99-ซื้อ Fiber ldentifier = 10 ตัว, Optical power meter =1 ตัว, Fiber Ranger = 1 ตัว, Jacket Slitter for Fiber Optic Cable = 10 ตัว 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3011184745บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด392/3170087237/256323/06/2563147,660.00-
100-ซื้อ ONU ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK = 130 ตัว , Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น Dir1251 = 180 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด392/3170087138/256323/06/2563371,183.00-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...