& &


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับที่เลขที่โครงการชื่อโครงการรหัสหน่วยงานชื่อหน่วยงานเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อผู้เสนอราคาเลขที่สัญญาวันที่ทำสัญญาจำนวนเงินเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1-ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 เมตร จำนวน 1,828 ต้น โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) บภ.3.15031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0535553000187บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต จำกัด717/3160020821/256103/07/25616,242,485.93-
2-จ้างเหมาตรวจแก้ Fixed line และ Adsl 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000567ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เทคนิเชียน378/3170047806/256126/07/2561163,000.00-
3-ซื้ออุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ CISCO ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554005038บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด733/3160020885/256118/07/25611,060,584.00-
4-จ้างบริการปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ประจำสวนงานในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 11 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021029/256104/09/25612,378,481.60-
5-ซื้ออุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ CISCO พร้อมอุปกรณ์ประกอบ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554005038บริษัท เมกาเทค พลัส จำกัด733/3160020891/256118/07/25616,359,010.00N610002745
6-จ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 2,436 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020946/256129/08/25611,824,564.00-
7-เช่ารถยนต์ 1 คัน เพื่อปฎิบัติงานเร่งรัดหนี้และงานบริการลูกค้าของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105531073223บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด378/3170049480/256110/10/2561432,000.00-
8-จ้างเหมาบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 4,600 พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020945/256129/08/25611,264,314.14-
9-ซื้อ ONU HG83115031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546146841บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จำกัด728/3170047506/256105/09/2561171,200.00-
10-จ้างติดตั้ง DW.FTTx ชุมสายเขาพนม/คลองท่อม/ลำทับ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0813560000249ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ.พี.เคเบิล กรุ๊ป378/3170049325/256105/10/2561199,555.00-
11-จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 27,000 เลขหมาย/พอร์ต5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดB02/3160020944/256128/08/25614,788,517.50N610003174
12-จ้างเหมาติดตั้ง ย้าย เลขหมาย FTTx เดือนสิงหาคม 25615031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170045784/256110/08/2561208,729.83-
13-ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F601,F612 ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด388/P0006654/256103/07/2561248,240.00 
14-จ้างบริการปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ บริการลูกค้า และเร่งรัดหนี้ ประจำสวนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 63 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021054/256111/09/256113,291,968.00-
15-จ้างบริการปฏิบัติงานด้านรับชำระเงิน ประจำสวนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 จำนวน 28 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด717/3160021030/256104/09/25615,959,643.20-
16-จ้างเหมาติดตั้งย้าย อ.เมือง จ.กระบี่5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0815560002782บริษัท ดี.เอ็ม.ดี เทเลคอม จำกัด 378/3170047378/256104/09/2561156,097.62-
17-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170049510/256111/10/256162,060.00-
18-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170048018/256114/09/2561199,020.00-
19-ซื้อเครื่องมือช่าง 1.FUSION SPLICING MACHINE 2.MICRO OTDR5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด378/3180003300/256129/08/2561281,410.00-
20-ซื้อ WIRELESS ROUTER MODEM ARCHER C5 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552072374บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด378/3170047514/256105/09/2561298,530.00-
21-ซื้อ ONU ZXHN F6125031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด378/3170048019/256114/09/2561310,300.00-
22 61097561663 ซื้ออุปกรณ์ ONU/ZTE/ZXHN-F660WT ยี่ห้อ ZTE5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด345/3170048504/256118/09/2561410,880.0061097541663
230ซื้อ DROP WIRE OPTIC 1 CORE (1,000 M./ROLL)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560031762บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด335/3170045124/256125/07/2561299,600.00 
240ซื้อONU ZXHN-F660WT จำนวน 200 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด335/3170046321/256115/08/2561342,400.00 
250จ้างเหมาสร้าง OFC รองรับบริการ FTTx อาคารพักอาศัย โครงการเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 (จำนวน 168 อาคาร) ชส.นวนคร 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105537080558บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัดB02/3160020881/256105/07/25619,882,018.74N610002632
260000000000009/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ Zhone รุ่น GPON 2426A1 จำนวน 60 ตัว จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105547012296บริษัท โกลบอล เมช จำกัด349/3170040164/256127/02/2561163,710.00 
270000000000010/61ซื้อ Optical Drop Cable Round Type 1Core จำนวน 50,000 เมตร พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด349/3170040165/256114/03/2561197,950.00 
280000000000011/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170040636/256126/03/2561171,200.00 
290000000000015/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170041735/256109/05/2561171,200.00 
300000000000016/61ซื้อ Closure fiber optic with splitter 1:8 จำนวน 35 ST พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560031762บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด349/3170041734/256109/05/2561102,987.50 
310000000000020/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170044850/256129/06/2561171,200.00 
320000000000021/61ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F660WT จำนวน 100 เครื่อง พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด349/3170047341/256114/08/2561171,200.00 
33025395100561ซื้อสาย SDP FTTX(A) in-line with splitter 1:8 จำนวน 65 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560031762บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด351/3170041771/256115/05/2561191,262.50025395100561
34027443010661ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น ZXHN-F660WT จำนวน 100 ตัว5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด351/3170042732/256104/06/2561171,200.00027443010661
35028478190661ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125560000093บริษัท เจ.เค.พี.ภักดีเจริญ จำกัด351/3170043799/256122/06/2561187,250.00028478190661
36029493250661ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125560000093บริษัท เจ.เค.พี.ภักดีเจริญ จำกัด351/3170044037/256128/06/2561187,250.00029493250661
371170001153ซื้อ ONU ZXHN F660WT 100*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006385/256124/05/2561171,200.00 
381170001156ซื้อ ONU ZXHN F660WT 100*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006386/256124/05/2561171,200.00 
391170001714ซื้อ ONU ZXHN F660WT 80*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006383/256105/06/2561136,960.00 
401170001716ซื้อ closure fiber optic จำนวน 60*27505031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105560031762บริษัท เวลล์โก คอร์ปอเรชั่น จำกัด334/P0006427/256105/06/2561176,550.00 
411170002082ซื้อ Onu Zhone จำนวน 40*25505031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105547012296บริษัท โกลบอล เมช จำกัด334/P0006422/256113/06/2561109,140.00 
421170002086ซื้อ DW1F จำนวน 50000*3.505031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด334/P0006420/256113/06/2561187,250.00 
431170002089ซื้อ ONU ZXHN F660WT 100*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006424/256113/06/2561171,200.00 
441170002096ซื้อ ONU ZXHN F660WT 100*16005031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0135546005831บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด334/P0006425/256113/06/2561171,200.00 
4511700021000ซื้อ DW 1F จำนวน 50000*3.55031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125560000093บริษัท เจ.เค.พี.ภักดีเจริญ จำกัด334/P0006426/256113/06/2561187,250.00 
461170003439ซื้อ Optical drop cable 1f 50000*3.505031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0103539001483ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด334/P0006624/256111/07/2561187,250.00 
471170003848จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Internet กทม. 30 โรงเรียน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105557133096บริษัท โมเดิร์น เน็ตเวิร์ค จำกัด917/P0006644/256127/08/2561261,080.00 
48151ซื้อSW Cisco ASR920 Series-24GE and4-10GE :Modular PSU and IM5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105553049171บริษัท ฟิวเจอร์ริสต์อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด705/3170043173/256111/06/2561151,030.50 
49156/61/12F ระบบยังไม่เปิดใช้ซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 12F [ARMOURED DW TW] จำนวน 20,000 เมตร5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด392/3170044958/256120/07/2561256,800.00ระบบยังไม่เปิดให้ใช้
503170041549ซื้อ Adapter Planet 20*21505031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105543004621บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด334/P0006507/256109/05/256146,010.00 
515จ้างเหมาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้าน ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) Group 20 จำนวน 3 หมู่บ้าน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0505551002263บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด352/3170046040/256114/08/2561435,182.28 
525000010560 ระบบยังไม่เปิดใช้ซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 12F [ARMOURED DW TW]5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0405559000163บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด392/3170047556/256105/09/2561410,880.00ระบบยังไม่เปิดให้ใช้
5359065020162ซื้อข้อมูล IP Transit Intelligence จาก Renesys by Dyn (วงเงินจัดซื้อ 12,000 USD.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) Dynamic Network Services Inc.929/3160018469/2559 (3960006660)30/08/2559424,765.0059065020162
5459085032014ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วม5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105540100068บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด200/001/256030/06/256019,168,219.68600602000243
5559085073719เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี ติวานนท์เพื่อเป็นศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาบิ๊กซี ติวนนท์ โดยวิธีพิเศษ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107536000633บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)918/3960006715Z/256016/01/25601,197,335.9359085073719
5659105012630เช่าอุปกรณ์เชื่อมโยงพร้อมระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการให้บริการวงจรระบบ IP VPN แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะ (โครงการ MONet)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105537041030บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด927/3960006708/255923/12/255923,392,982.00 
5759105012784เช่าอุปกรณ์ให้กับโครงการจัดจ้างดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม (ระยะที่ 9)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125548000704บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด927/39600006653/256028/10/2559265,467.00 
5859105023917เช่าอุปกรณ์เพื่อให้บริการโครงการเช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายแ่องค์การสงเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125558025521บริษัท เทลโค โซลูชั่น จำกัดA03/3160019272/256021/06/2560421,152.0059105023917
5959105025564เช่าวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 50/30 Mbps. จำนวน 1 วงจร พร้อมอุปกรณ์ Router 1 ชุด และ IP Address 96 IP โครงการเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการแก่กรมประมง 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105544071101บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด927/3960006706/256031/03/2560738,300.00 
6059105030733จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคทึ่ 1.1 จำนวน 48 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0305559001772บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด705/3160018883/256006/02/25607,184,750.4059105030733
6159105030733จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการลูกค้าให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคทึ่ 1.1 จำนวน 60 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด18012560705/3160018768/256018/01/25608,412,318.60 
6259105031628จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคทึ่ 1.1 จำนวน 49 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0305559001772บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด705/3160018882/256006/02/25606,244,853.4159105031628
6359105036910จ้างเหมาเปลี่ยนข่ายสาย OFC ที่ชำรุด ระยะทาง 30.90 กม. เส้นทาง ชส.นาข่า - ชส.เพ็ญ จ.อุดรธานี 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125547003521บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด711/3160018834/255910/01/25602,223,389.66 
6459105038249เช่าอุปกรณ์โครงการให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อให้บริการแก่ กรมทางหลวงชนบท โดยวิธีพิเศษ ส่วนงานดำเนินการจัดหาเอง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552045636บริษัท เอ็น ซี ซี เน็ทเวิร์ค จำกัด927/3960006663/256025/11/2559683,088.00 
6559105040135จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 7 คน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดA02/3160018753/256023/12/25591,622,732.0459105049135
6659105052286จ้างเหมาติดตั้งชุดคอนโทรลระบบลิฟท์ ระบบขับเคลื่อน และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพที่ อาคาร 7 ชั้น ศูนย์บริการ ทีโอที คลองเตย5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125553011506บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด922/3960006668/255907/12/2559898,530.79 
6759115001244เช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ แก่ โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105536120637บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัดA03/3160018649/256010/04/25607,832,400.00 
6859115002091จ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใตัสังกัด บภ.1.2 จำนวน 18 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105544038413บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด705/3160018861/256013/01/25602,747,736.0059115002091
6959115002695จ้างที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)9900000600000กลุ่มร่วมค้า (Consortium) ระหว่างบ.เดเทคอน-แปซิคฟิค จก.กับ บ.ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่(ประเทศไทย)จำกัดCL000/3160018848/255912/01/256013,910,000.00 
7059115006472ซื้ออุปกรณ์ เพื่อให้บริการโครงการจ้างเหมาบริการระบบศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ประจำปี 2560 แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125548000704บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดA03/3160019367/2560(พ)07/07/25601,400,095.00 
7159115023009จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคทึ่ 1.2 จำนวน 48 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0625559000277บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด705/3160018877/256023/01/25607,408,166.4059115023009
7259115023038จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคทึ่ 1.2 จำนวน 45 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105548085530บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด705/3160018878/256023/01/25604,999,999.0059115023038
7359115038407จ้างเหมาปรับปรุงบ่อเกรอะ รางระบายน้ำ อาคารศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขารามคำแหง (อาคารไมเคิลเทรด) รหัสงบประมาณ 72005 0191 202 10205031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3030153371ห้างหุ้นส่วนจำกัด บันชนก311/P0001562/256031/01/2560132,680.00600605007721
7459115041102จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคทึ่ 1.1 จำนวน 40 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3030498120บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.เค.เอ.เซอร์วิส จำกัด705/3160018884/256006/02/25606,104,136.0059115041102
7559115063229ซื้ออุปกรณ์ตัดต่อเคเบิล SDP-T Aerial In-Line Terminal FTTx จำนวน 1 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556075815บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จำกัดB02/4200001028/256004/05/256035,438,400.00600504000421
7659115066112ซื้อเครื่องมือช่าง FUSION SPLICING MACHINE จำนวน 2 ST5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105546075766บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด705/3160018837/256029/12/25593,923,390.4059115066112
7759115068693ซื้ออุปกรณ์ประกอบการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105558183780บริษัท เซ็นเตอร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด916/3960006677/255901/12/2559231,708.50ทบน.2/001/2559
7859115069128ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท Straight Joint Closure จำนวน 5 รายการ5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556075815บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จำกัดB02/4200001029/256016/05/256030,074,490.00600504000517
7959115070314จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105524018671บริษัท ลี อีเล็คตริคอล คอนสตรัคชั่น จำกัดA01/3160018929/256008/03/25603,870,725.0059115070314
8059115070573จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการลูกค้าให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคทึ่ 1.2 จำนวน 66 อัตรา5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105556010721บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด705/3160018828/256018/01/256010,174,852.5659115070573
8159115073317จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชวิถี เส้นทางถนนราชวิถี ชุมสายโทรศัพท์ สวทช.5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)9900000607000กลุ่มร่วมค้า บริษัท อีลิท คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (บ.อีลิท คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัดA01/3160019180/256008/06/25604,497,177.90-
8259125020153เช่าวงจรเช่าระหว่างประเทศ (IPLC) เส้นทางประเทศไทย-ประเทศสิงคโปร์ ระดับความเร็ว 50Gbps5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3031997721บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเคชั่น จำกัด (มหาชน)TOT-IPLC/3960006721/256027/03/256015,951,322.8059125020153
8359125020681จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน สำหรับปี 2560 - 25625031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105551133621บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด923/3960006802/256012/01/2560342,400.00600518005240
8459125021775เช่าวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เส้นทางประเทศไทย-ฝรั่งเศส ระดับความเร็ว 1 Gbps5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)3031997721บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเคชั่น จำกัด (มหาชน)TOT-IPLC/3960006728/256029/03/25602,174,240.00 
8559125023525ซื้อยารักษาโรคตับ (มีตาโดซิล 500 มก. 100 เม็ด) จำนวน 600 กล่อง ยี่ห้อ Metadoxil5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105545000875บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด200/3160018976/256017/03/25601,163,946.00600318002848
8659125024300จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบ Synchonization5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105550096535บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)A01/3160019188/256012/06/256026,637,650.00600618001541
8759125032598เช่าอุปกรณ์ SIM CARD 3G จำนวน 1,738 เลขหมาย เพื่อให้บริการแก่การประปานครหลวง (กปน.)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105548115897บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดA03/3160018949/2560(พ)//4,649,150.00 
8859125035393จ้างเหมารื้อย้ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและสร้างท่อร้อยสาย พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 จุด5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105554012115บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัดA01/3160019147/256026/05/25604,192,986.64600618001030
8959125040918จ้างจัดทำระบบ CRM & Billing Mirror Servers5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000067บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)200/3160019398/256001/08/2560129,299,870.0060081800394
9059125040958ซื้อ MXK-ADSL2+-BCM-72A จำนวน 1 CD และ MXK-POTS-72 จำนวน 1 CD ยี่ห้อ Zhone สำรองใช้งาน วบน.2.1 (ชส.รามคำแหง)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105547012296บริษัท โกลบอล เมช จำกัด311/P0000719/255919/12/2559185,645.00591214189368
9159125041240ซื้อ 6COM SFP GPON OLT,2.5G,Single core,Tx-1490/1310nm,B+20km.,SC Connector,with DDM Monitoring ยี่ห้อ Zhone สำรองใช้งานที่ วบน.2.1 (ชส.รามคำแหง)5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105552022849บริษัท นอร์ธเทค เอ็นจิเนียริ่ง311/P0000805/255919/12/2559164,780.00591214190538
9259125045059จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC FOR ACCESS 6F5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105551086762บริษัท สมนึกดี จำกัด348/P0000790/256008/12/2559122,836.00 
9359125050927ซื้อยาลดไขมันในเลือด (โลปิด โอดี 30 เม็ด) จำนวน 1,431 กล่อง ยี่ห้อ Lopid OD5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105539106911บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด200/3160019012/256004/04/2560819,175.95600418000550
9459125059311จ้างบริษัทดูแลระบบ และประสานงาน โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้บริการแก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดท.) 5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0125553003945บริษัท อินติเกรท วัน จำกัด927/3960006723/256027/02/2560288,900.00 
9559125062149ซื้อยาลดไขมันในเลือด (อีซีทรอล 10 มก. 30 เม็ด) จำนวน 1,000 กล่อง ยี่ห้อ Ezetrol5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105539106911บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด200/3160018957/256003/03/25601,123,500.00600301001110
9659125062378ซื้อยาเบาหวาน (อะมาริล ชนิดเม็ด 3 มก.12x10 แผง) จำนวน 300 กล่อง ยี่ห้อ Amaryl5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105523002118บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด200/3160019339/256005/07/2560560,787.0059125062378
9759125062694ซื้อยาเบาหวาน ( แอคโตสเมท 15 มิลลิกรัม/850มิลลิกรัม 28 เม็ด ) จำนวน 1,500 กล่อง ยี่ห้อ Actosmet5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105523002118บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด200/3160019009/256005/04/25601,422,030.00600418001670
9859125064624เช่าระบบสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม (IP Star) เพื่อให้บริการแก่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0105534107056บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด927/3960006725/256024/04/25602,407,500.0059125064624
9959125064624เช่าอุปกรณ์ Router และส่วนควบฯ เพื่อให้บริการแก่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประชาชน5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107546000067บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)927/3960006724/256031/03/256070,202,700.0059125064624
10059125064798ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการ Monitoring และติดตามสถานการณ์ของศูนย์สื่อสารมหาดไทย ในโครงการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีพิเศษ ส่วนงานดำเนินการจัดหาเอง5031700000บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)0107557000462บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)927/3960001769/256030/01/256039,100.60 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...