ทะเบียนผลิตภัณฑ์
ประเภท:
ลำดับที่ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์รายการชนิดขนาดยี่ห้อผู้ผลิตประเทศผู้ผลิตวันจดทะเบียนวันหมดอายุ
1สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-FOXJiangsu Fasten Optical Cable Co.,Ltd.China06/09/256005/09/2562
2สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-VENINEHengtong Optic-Electric Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
3สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-LINKJiangzu Trigiant Optic-Electric Communication Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
4สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-FXOCFURUKAWA ELECTRIC XI"AN OPTICAL COMMUNICATION CO.,LTD.China09/06/256008/06/2562
5สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-LS CABLELS Cable & System Ltd.KOREA19/07/256018/07/2562
6สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-FiberHomeWuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.China13/06/256012/06/2562
7สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-FCTบริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไทย09/06/256008/06/2562
8สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-TongdingJiangsu Tongding Optic-Electronic Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
9สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-YOFCYangtze Optical Fiber and Cable (Shanghai) Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
10สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-PlanetCommZhuhai Hansen Technology Co., Ltd.China 09/06/255908/06/2661
11สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEAll-Dielectric Self-Supporting Single Mode Optical Fiber CableAll-Dielectric Self-Supporting (ADSS OFC)-SDGIShenzhen SDG Information Co., Ltd.China08/10/256007/10/2562
12สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-FiberHomeWuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.China25/11/256024/11/2562
13สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-YOFCYangtze Optical Fiber and Cable (Shanghai) Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
14สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-FCTบริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไทย09/06/256008/06/2562
15สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-FXOCFURUKAWA ELECTRIC XI"AN OPTICAL COMMUNICATION CO.,LTD.China09/06/256008/06/2562
16สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-LINKJiangzu Trigiant Optic-Electric Communication Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
17สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-VENINEHengtong Optic-Electric Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
18สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-SDGIShenzhen SDG Information Co., Ltd.China08/10/256007/10/2562
19สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLEOptical Fiber Cable for Access Service (Dropwire Twisted)Dropwire Twisted-FOXJiangsu Fasten Optical Cable Co.,Ltd.China06/09/256005/09/2562
20สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-PlanetCommZhuhai Hansen Technology Co., Ltd.China 09/06/255908/06/2661
21สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-FOXJiangsu Fasten Optical Cable Co.,Ltd.China06/09/256005/09/2562
22สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-VENINEHengtong Optic-Electric Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
23สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-LINKJiangzu Trigiant Optic-Electric Communication Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
24สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-FXOCFURUKAWA ELECTRIC XI'AN OPTICAL COMMUNICATION CO.,LTD.China09/06/256008/06/2562
25สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-LS CABLELS Cable & System Ltd.KOREA19/07/256018/07/2562
26สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-YOFCYangtze Optical Fiber and Cable (Shanghai) Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
27สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-SDGIShenzhen SDG Information Co., Ltd.China08/10/256007/10/2562
28สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-FCTบริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไทย09/06/256008/06/2562
29สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-FiberHomeWuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.China13/06/256012/06/2562
30สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableAerial cable (A)-TongdingJiangsu Tongding Optic-Electronic Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
31สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-TongdingJiangsu Tongding Optic-Electronic Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
32สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-YOFCYangtze Optical Fiber and Cable (Shanghai) Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
33สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-FOXJiangsu Fasten Optical Cable Co.,Ltd.China06/09/256005/09/2562
34สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-FCTบริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไทย09/06/256008/06/2562
35สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-FiberHomeWuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.China13/06/256012/06/2562
36สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-FXOCFURUKAWA ELECTRIC XI"AN OPTICAL COMMUNICATION CO.,LTD.China09/06/256008/06/2562
37สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-LS CABLELS Cable & System Ltd.KOREA19/07/256018/07/2562
38สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-LINKJiangzu Trigiant Optic-Electric Communication Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
39สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-VENINEHengtong Optic-Electric Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
40สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableARMOURED Aerial Cable (AA)-SDGIShenzhen SDG Information Co., Ltd.China08/10/256007/10/2562
41สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-FiberHomeWuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.China25/11/256024/11/2562
42สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-LINKJiangzu Trigiant Optic-Electric Communication Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
43สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-VENINEHengtong Optic-Electric Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
44สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-SDGIShenzhen SDG Information Co., Ltd.China08/10/256007/10/2562
45สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-YOFCYangtze Optical Fiber and Cable (Shanghai) Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
46สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-FXOCFURUKAWA ELECTRIC XI"AN OPTICAL COMMUNICATION CO.,LTD.China09/06/256008/06/2562
47สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-LS CABLELS Cable & System Ltd.KOREA19/07/256018/07/2562
48สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDirect buried cable (DB)-FCTบริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไทย09/06/256008/06/2562
49สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-FCTบริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไทย09/06/256008/06/2562
50สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-TongdingJiangsu Tongding Optic-Electronic Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
51สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-YOFCYangtze Optical Fiber and Cable (Shanghai) Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
52สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-LS CABLELS Cable & System Ltd.KOREA19/07/256018/07/2562
53สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-FXOCFURUKAWA ELECTRIC XI"AN OPTICAL COMMUNICATION CO.,LTD.China09/06/256008/06/2562
54สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-LINKJiangzu Trigiant Optic-Electric Communication Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
55สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-VENINEHengtong Optic-Electric Co., Ltd.China08/08/256007/08/2562
56สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-FOXJiangsu Fasten Optical Cable Co.,Ltd.China06/09/256005/09/2562
57สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-SDGIShenzhen SDG Information Co., Ltd.China08/10/256007/10/2562
58สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber CableDuct cable (D)-FiberHomeWuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.China13/06/256012/06/2562
59สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber Cable for Access Services Aerial compact Cable (AC)-YOFCYangtze Optical Fiber and Cable (Shanghai) Co.,Ltd.China10/05/256009/05/2562
60สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber Cable for Access Services Aerial compact Cable (AC)-LS CABLELS Cable & System Ltd.KOREA19/07/256018/07/2562
61สายและเคเบิลOPTICAL FIBER CABLESingle Mode Optical Fiber Cable for Access Services Aerial compact Cable (AC)-FiberHomeWuhan FiberHome International Technologies Co.,Ltd.China25/11/256024/11/2562
62สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Figure 8 Alpeth Sheathed CableFig.8 0.4-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
63สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Figure 8 Alpeth Sheathed CableFig.8 0.5-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
64สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Foam Skin Insulation Alpeth Sheathed Filled CableAP-FSF 0.4-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
65สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Foam Skin Insulation Alpeth Sheathed Filled CableAP-FSF 0.5-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
66สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Foam Skin Insulation Alpeth Sheathed Filled CableAP-FSF 0.65-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
67สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Foam Skin Insulation Alpeth Sheathed Filled CableAP-FSF 0.9-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
68สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Polyethylene Insulation Alpeth Sheathed CableAP 0.4-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
69สายและเคเบิลเคเบิล(ทองแดง)Polyethylene Insulation Alpeth Sheathed CableAP 0.5-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
70สายและเคเบิลสาย (Wire)Figure 8 Unshielded Twisted Pair Drop Wire(0.5 mm. x 1 Pairs)-FutongFutong Group Communication Technology (Thailand) Co.,Ltd.ไทย20/05/256019/05/2562
71สายและเคเบิลสาย (Wire)Figure 8 Unshielded Twisted Pair Drop Wire(0.5 mm. x 1 Pairs)-TDGDJiangsu Tongding Broadband Co., Ltd.China08/10/256007/10/2562
1
หมายเหตุ :
1.  ผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนจะมีอายุ 2 ปี
2.  การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภทสายและเคเบิล กลุ่มเคเบิล (ทองแดง) ชนิด AP, AP(8) และ AP-FSF
   2.1 รายการที่มีการประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
       (1) สายและเคเบิล กลุ่ม OPTICAL FIBER ที่เสนอต้องมีใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ
          ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เลขที่ มอก.2165-2548 
          และ/หรือ มอก.2166-2548 รวมถึงรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตมาเพื่อประกอบการพิจารณาจำนวน Fiber สูงสุดที่โรงงานสามารถผลิตได้
      (2) สายและเคเบิล กลุ่มเคเบิล (ทองแดง) ชนิด AP กับ AP (8) ที่เสนอต้องมีใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
         หรือใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เลขที่ มอก. 2434-2552 
         รวมถึงรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตมาเพื่อประกอบการพิจารณาจำนวนคู่สายสูงสุดที่โรงงานสามารถผลิตได้         
    2.2 รายการที่ไม่มีการประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
       (1) สายและเคเบิล กลุ่ม OPTICAL FIBER จำนวน Fiber สูงสุดให้เป็นไปตามผลทดสอบและหนังสือรับรองที่ออกจากสถาบันนวัตกรรม ทีโอที
       (2) AP-FSF จำนวนคู่สายสูงสุดให้เป็นไปตามผลทดสอบ และหนังสือรับรองที่ออกจากสถาบันนวัตกรรม ทีโอที
3.  ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.59 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลการประกาศทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยไม่ระบุชื่อผู้ยื่นทดสอบ

ส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า โทรศัพท์หมายเลข : 02-505-2789, 02-505-2795